Koronavirus

Epidemija koronavirusa COVID-19

Zaradi epidemije koronavirusa Covid-19 smo soočeni z velikimi spremembami, resnimi izzivi in preizkušnjami. Naša življenja zaznamujeta negotovost in z njo povezana zaskrbljenost. Močno omejena je zadovoljitev ene naših temeljnih psiholoških potreb, potebe po tem, da smo v stiku in povezani z drugimi ljudmi.

Veliko psihologov nas je prepoznalo pomen svoje vloge v aktualnih razmerah in v svojih okoljih dejavno delujemo v podporo posameznikom in skupinam.

Naše delo moramo ustrezno prilagoditi. Namesto neposrednega stika, ki je trenutno zaradi preprečevanja širitve okužb zelo oviran, moramo razmisliti in uvesti oblike dela na daljavo. V danih razmerah, ko z gotovostjo pričakujemo, da bodo stiske ljudi vsak dan večje, lahko pomembno prispevamo k zagotavljanju psihosocialne podpore tako prebivalstvu kot zaposlenim, ki so na različnih področjih močno vpeti v obvladovanje aktualnih problemov in nudenje pomoči ljudem.

koronavirus

V Društvu psihologov Slovenije pripravljamo smernice za delovanje psihologov v času krize, povezane z aktualno pandemijo. Vključevale bodo:

 • priporočila za izvajanje psihološkega svetovanja in psihoterapije, s specifikami dela na daljavo,
 • priporočila za nudenje psihosocialne podpore,
 • priporočila za delovanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
 • priporočila za delovanje v delovnih organizacija,
 • priporočila za komuniciranje z mediji,
 • priporočila glede skrbi zase, razbremenitve, iskanja pomoči.

Seznam smernic (se še dopolnjuje):

 1. Zagotavljanje psiholoških storitev na daljavo (slovenski prevod EFPA smernic)
 2. Nudenje psihosocialne podpore v času krize pandemije koronavirusa Covid-19
 3. Na kaj biti pozoren pri psihološkem svetovanju ljudem v (samo)izolaciji
 4. Spletno svetovanje in psihoterapija v obdobju socialnega odmika

Drugi aktualni viri in priporočila

 

Seznam telefonskih številk za psihosocialno pomoč

 • Urgentna psihiatrična stanja pri otrocih in mladostnikih
 • Psihološka podpora v zdravstvenih domovih v epidemioloških razmerah s koronavirusom
 • Zaupni telefoni in kontakti

 

NIJZ

WHO

EU

EFPA

 

Izobraževalne vsebine

 

Ostali viri