Zaveza k upoštevanju etičnih standardov ob zaključku študija

Komisija za etična vprašanja pri DPS je oktobra 2015 pozvala študijske programe, da ob zaključevanju študija novi magistri psihologije podpišejo zavezo o upoštevanju etičnih načel pri svojem delu.

Oddelek za psihologijo FF Univerze v Mariboru se je prvi odzval pobudi in že začel z implementacijo. 17. 11. 2015 je bila podpisana prva Zaveza k upoštevanju etičnega kodeksa psihologov. Upamo, da vas kmalu obvestimo o še širši implementaciji te pobude, saj si želimo, da bo takšna praksa povečala zavedanje pomena etike v stroki. 

etična zaveza psihologov