Psihološka obzorja

Splošne informacije

Psihološka obzorja so uradna znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije. Revija je do vključno leta 2012 izhajala v tiskani in spletni obliki, na leto so izšle štiri številke. Od leta 2013 (letnik 22) izhaja le v spletni obliki, vsi objavljeni članki so prosto dostopni. Bibliografski zapisi o vseh prispevkih, ki so objavljeni v reviji Psihološka obzorja, so ustrezno kategorizirani in uvrščeni v slovensko podatkovno zbirko COBISS. Psihološka obzorja so indeksirana tudi v PsycINFO, svetovni bibliografski bazi psihološke literature.

Namen in cilji

V Psiholoških obzorjih so objavljeni prispevki z vseh področij psihologije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Avtorji prispevkov so torej psihologi in nepsihologi, ki s svojega strokovnega vidika pišejo o problemih, ki se dotikajo psihologije. Poudarek je na aktualnih psiholoških temah oziroma problematiki. Revija skuša vzpodbujati razvoj empiričnih in teoretičnih psiholoških raziskav v Sloveniji in tudi širše s poročanjem in kritičnim pregledovanjem izvirnih raziskav, teoretičnih tem, metodoloških novosti in novejših strokovnih izkušenj. Po eni strani skuša revija vzpodbujati objavo zanimivih izvirnih znanstveno-raziskovalnih prispevkov, ki bi zanimali slovenske psihologinje in psihologe, po drugi strani pa prispevke, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju v praksi in o drugih praktičnih izkušnjah, priporočilih, mnenjih ter dilemah. Psihološka obzorja si želijo biti revija vseh slovenskih psihologinj in psihologov. Njihovo dejavnost skuša z medinstitucionalnimi izmenjavami ter s prodiranjem v nekatere, za psihologe najpomembnejše, mednarodne bibliografske baze, promovirati tudi zunaj meja Slovenije.

Struktura revije

Revija je opredeljena kot pomembna in odmevna znanstvena in strokovna periodična publikacija v psihološki znanosti, torej so objave v njej referenčne za napredovanje v znanstvenih in strokovnih nazivih. Revija je konceptualno razdeljena v tri dele. V prvega so uvrščeni izvirni avtorski znanstveno-raziskovalni prispevki. V to kategorijo sodijo izvirni empirično-raziskovalni in teoretsko-pregledni znanstveni prispevki. V drugi del so razvrščeni strokovni članki, kot so strokovno-raziskovalni empirični ali pregledni članki in razprave, v tretjem delu pa so zbrani pregledi, recenzije, mnenja, polemike, ter strokovna – društvena poročila, obvestila in aktualnosti. S tem skuša revija ohraniti širok pogled na psihološko stroko tako po področjih kot po zahtevnosti in uporabnosti prikazanih vsebin.

psihološka obzorja logo

Povezave: 

Psihološka obzorja – uradna stran

Psihološka obzorja – digitalna knjižnica Slovenije