Sekcija psihologov v socialnem varstvu

Sekcija psihologov v socialnem varstvu po večini združuje psihologe, ki so zaposleni v Centrih za socialno delo. Člani/ce se srečujejo večkrat letno, obravnavajo teme, vezane na vsakdanje strokovno delo, pripravljajo različne strokovne podlage v pomoč delu psihologov in aktivno sodelujejo v vseh telesih Društva psihologov. Sekcija pogosto intenzivno sodeluje v različnih aktivnostih razvoja dejavnosti socialnega varstva v Sloveniji.

Predsednica Sekcije psihologov v socialnem varstvu: Tamara Mijatović