Sekcije in komisije

Častno razsodišče


Komisija za etična vprašanja


Komisija za priznanja


Komisija za psihodiagnostična sredstva


Sekcija psihologov v socialnem varstvu


Sekcija za psihologijo dela in organizacije


Sekcija za psihologijo športa


Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju


Sekcija psihologov v medicini dela, prometa in športa


Sekcija za psihoterapijo in psihološko svetovanje


Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata Europsy

Koledar dogodkov

06.06.2014 - 07.06.2014 Dnevi psihologov 2014
17.09.2014 - 20.09.2014 14. mednarodna konferenca ECHA

Psihologija za vsakogar

Kvaliteta bivalnega okolja v stavbah, izziv sodobne gradnje?

Grajeno okolje oziroma stavbe imajo izredno velik vpliv na celoten socio-ekonomsko-ekološki sistem človeške družbe. Gradnja stavb oziroma gradbena industrija kot celota porabi okvirno 40% svetovnih surovin,  40% energije, ter hkrati proizvede 40% odpadkov. Njen vpliv pa se ne konča le z izrednim vplivom na okoljsko in ekonomsko delovanje sodobne družbe, ampak se direktno odraža na udobju in počutju ljudi, saj v sodobnih družbah ljudje 80 do 90% časa preživimo v notranjem okolju, od tega  veliko večino v stavbah. Ravno zaradi vpliva stavb na sodobno družbo ni nepomembno, kakšne stavbe gradimo, saj bodo te imele izjemen vpliv na kvaliteto našega življenja, kot tudi na ekološki in ekonomski razvoj celotne družbe. Več...


Psihološka obzorja

V zadnji številki preberite

Nekatere značilnosti doživljanja sebe pri osebah s shizofrenijo in pri tistih po nezgodni poškodbi hrbtenjače (Barbara Horvat)

Medosebni stik med učiteljem in študenti: nova opredelitev za visokošolski prostor (Ana Bardorfer)

Konstruktna veljavnost Testa implicitnih asociacij za merjenje velikih pet (Gaja Zager Kocjan, Andreja Avsec in Valentin Bucik)

Osebnostne lastnosti psov in njihovih lastnikov (Nuša Klinar in Andreja Avsec)

Zahteve po regulaciji čustev in napovedi čustev glede pričakovanih organizacijskih sprememb (Bettina Kubicek, Erik Hoelzl in Christian Korunka)

Vloga osebnostnih lastnosti in vključenosti v različne vloge pri ravnotežju med delom in družino (Johanna Rantanen, Ulla Kinnunen in Lea Pulkkinen)

So negotova delovna mesta enakovredno slaba za duševno zdravje in poklicno pripadnost kot brezposelnost? Enaka grožnja ali spirala navzdol (Kathleen Otto in Claudia Dalbert)

Zaposlitveni status in zaznavanje obdobja odraslosti: primerjava med italijanskimi in nizozemskimi mladimi odraslimi (Giovanni Piumatti, Fabrizia Giannotta, Antonella Roggero in Emanuela Rabaglietti)

Uporaba modela delovnih zahtev in virov pri napovedovanju fluktuacije med zaposlenimi na IT področju – splošni učinki in razlike po spolu (Peter Hoonakker, Pascale Carayon in Christian Korunka)

Vpliv kulture upravljanja z napakami na učinkovitost v storitvenih podjetjih (Tabea Scheel in Ulf Hausmann)

Razvoj aritmetičnih sposobnosti (Tatjana Levstek, Tina Bregant in Anja Podlesek)

Več...

Psihološka obzorja

Galerija

Utrinki z dogodkov  več ...

Fotografija-0 Fotografija-1 Fotografija-2 Fotografija-3 Fotografija-4 Fotografija-5 Fotografija-6 Fotografija-7 Fotografija-8 Fotografija-9