Sekcije in komisije

Častno razsodišče


Komisija za etična vprašanja


Komisija za priznanja


Komisija za psihodiagnostična sredstva


Sekcija psihologov v socialnem varstvu


Sekcija za psihologijo dela in organizacije


Sekcija za psihologijo športa


Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju


Sekcija psihologov v medicini dela, prometa in športa


Sekcija za psihoterapijo in psihološko svetovanje


Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata Europsy

Koledar dogodkov

07.07.2015 - 10.07.2015 14. Evropski kongres psihologije

Psihologija za vsakogar

Razvoj inovativnosti: majhni koraki za velike spremembe

»Imam veliko več idej, kot jih lahko zapišem. Edino, kar je zame pomembno, je njihova izvedba.«

Te besede prihajajo iz ust George R. R. Martina, avtorja kultnih knjig Pesmi ledu in ognja (po katerih je bila posneta še bolj znana serija Igra prestolov). Glede na to, da imajo njegove knjige tudi po več kot 1000 strani, mu priznavam, da ve marsikaj o prenosu idej v prakso.

Podobno velja tudi za podjetja. Najbolj inovativna niso tista, kjer imajo zaposleni največ idej. Če bi bilo tako preprosto, bi se osem delovnih ur ukvarjali le z brainstormingi. Najbolj inovativna podjetja so tista, ki znajo najboljše ideje hitro in poceni realizirati v praksi. Več...

Psihološka obzorja

V zadnji številki preberite

Nekatere značilnosti doživljanja sebe pri osebah s shizofrenijo in pri tistih po nezgodni poškodbi hrbtenjače (Barbara Horvat)

Medosebni stik med učiteljem in študenti: nova opredelitev za visokošolski prostor (Ana Bardorfer)

Konstruktna veljavnost Testa implicitnih asociacij za merjenje velikih pet (Gaja Zager Kocjan, Andreja Avsec in Valentin Bucik)

Osebnostne lastnosti psov in njihovih lastnikov (Nuša Klinar in Andreja Avsec)

Zahteve po regulaciji čustev in napovedi čustev glede pričakovanih organizacijskih sprememb (Bettina Kubicek, Erik Hoelzl in Christian Korunka)

Vloga osebnostnih lastnosti in vključenosti v različne vloge pri ravnotežju med delom in družino (Johanna Rantanen, Ulla Kinnunen in Lea Pulkkinen)

So negotova delovna mesta enakovredno slaba za duševno zdravje in poklicno pripadnost kot brezposelnost? Enaka grožnja ali spirala navzdol (Kathleen Otto in Claudia Dalbert)

Zaposlitveni status in zaznavanje obdobja odraslosti: primerjava med italijanskimi in nizozemskimi mladimi odraslimi (Giovanni Piumatti, Fabrizia Giannotta, Antonella Roggero in Emanuela Rabaglietti)

Uporaba modela delovnih zahtev in virov pri napovedovanju fluktuacije med zaposlenimi na IT področju – splošni učinki in razlike po spolu (Peter Hoonakker, Pascale Carayon in Christian Korunka)

Vpliv kulture upravljanja z napakami na učinkovitost v storitvenih podjetjih (Tabea Scheel in Ulf Hausmann)

Razvoj aritmetičnih sposobnosti (Tatjana Levstek, Tina Bregant in Anja Podlesek)

Več...

Psihološka obzorja

Galerija

Utrinki z dogodkov  več ...

Fotografija-0 Fotografija-1 Fotografija-2 Fotografija-3 Fotografija-4 Fotografija-5 Fotografija-6 Fotografija-7 Fotografija-8 Fotografija-9