Mesečna srečanja 2015

 

8. september - Milano po Milanu

Na prvem mesečnem srečanju psihologov so nam kolegi, ki so se julija udeležili Evropskega psihološkega kongresa v Milanu, vsak s svojega področja predstavili najbolj zanimive poudarke in novosti v stroki. Za to temo prvega srečanja smo se odločili, ker je za milanski kongres med kolegi vladalo veliko zanimanje, vendar si mnogi zaradi časa in cen(e) nismo mogli privoščiti udeležbe.

Zastopana so bila področja: psihologija dela in organizacije, nevropsihologija, psihodiagnostika in testiranje, ekološka psihologija, psihologija prometa, psihologija v nesrečah, etika, preventiva, pa tudi nekaj o aktivnostih EFPA; EuroPsy, o novem vodstvu EFPA, o Super psihologu…

Z nami so svoja spoznanja delili:
Blanka Tacer,
David Gosar,
Marjetka Trstenjak,
Marko Polič,
Andreja Lavrič,
Vita Poštuvan in
Vlasta Zabukovec.


GRADIVO:

6. oktober - Popredalčkajmo coaching

Na drugem mesečnem srečanju DPS so nam člani Sekcije za psihologija dela in organizacije pripravili zanimivo predstavitev coachinga. Skupaj s kolegi, ki se ukvarjajo coachingom, so nam razširili obzorja glede njegove uporabnosti v vsej širini psihološkega dela. Svoje poglede in izkušnje so nam iz prve roke pojasnili naslednji izjemno zanimivi govorci:

– Bojan Brank, ABENA d.o.o.
– Jana Šušteršič, Psihološko svetovanje Jana Šušteršič s.p. in Kompetenca d.o.o.
– Eva Kovač, SIRIUS AM svetovanje d.o.o.
– Blanka Tacer, SKUPINA PRIMERA d.o.o.
– Katarina Veselko, O.K. CONSULTING d.o.o.
– Sabina Đuvelek, Zavod Ypsilon


GRADIVO:

10. november - Bolečina

Tretje mesečno srečanje DPS je bilo namenjeno večno aktualni temi, ki se tiče vseh nas, če že ne poklicno, pa zagotovo zasebno: bolečini. Na srečanju smo spoznali novosti na tem področju raziskovanja, kakšen je moderen transdisciplinaren pristop k preučevanju bolečine in najuspešnejše klinične psihofizikalne in psihološke načine obravnave te evolucijsko nujne nadloge.

Bolečino so nam predstavili: Duška Meh, Dejan Georgiev in Nika Bolle.

Iz vsebine:

Bolečina spremlja človeštvo od njegovega samozavedanja in človeka od njegovega rojstva. Na srečo in na žalost jo občutimo skoraj vsi. Je telesna in psihična izkušnja, je kognitivni in čustveni pojav. Kroži po živčevju in psihi, je elektrika in je vzorec. Jo poznamo? Jo razumemo? Kako jo prikažemo, ocenimo, merimo? Jo znamo obvladati? Kdo se z njo ukvarja? In najpomembneje – kdo in kako bo dosegel, da bo postala obvladljiv in obvladan pojav? Odgovori niso ne enostavni in ne enoznačni. Najsodobnejši pristop so nam na transdisciplinaren in translacijski način predstavili naslednji strokovnjaki:

  • Znan. svet. dr. Duška Meh, dr. med. je klinična raziskovalka na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki se ukvarja s transdisciplinarnimi in translacijskimi inovativnimi pristopi k spremembam občutljivosti, posebej bolečine.
  • Dejan Georgiev, univ. dipl. psih. je doktorand na Interdisciplinarnem študiju »Humanistika in družboslovje« in se poglobljeno ukvarja predvsem s psihološkimi vidiki različnih sprememb občutljivosti, posebej bolečine.
  • Asist. Nika Bolle, univ. dipl. psih. je zaposlena v Ambulantni rehabilitacijski službi Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta – Soča, kjer se ukvarja z obravnavo pacientov s kronično nerakavo bolečino.

Nika Bolle: Kronična bolečina je bolečina, trajajoča šest mesecev ali več. Zdravila za kronično bolečino ni, zato je za pacienta pomembno, da se na življenje s kronično bolečino uspešno prilagodi. Pri tem pomembno vlogo odigra kliničnopsihološka obravnava, ki vsebuje evalvacijo, psihodiagnostični postopek ter psihoterapevtsko obravnavo po principih vedenjsko kognitivne terapije