Sekcija za psihoterapijo in psihološko svetovanje

V sekcijo se združujejo psihologi, ki so dejavni na področju psihoterapije in/ali psihološkega svetovanja.

Cilji sekcije:

  • Redna strokovna srečanja povezana s psihoterapijo/psihološkim svetovanjem.
  • Izmenjava izkušenj in strokovnega znanja. 
  • Povezovanje in strokovna izmenjava med različnimi psihoterapevtskimi in svetovalnimi pristopi, ki jih uporabljajo psihologi.
  • Organizacija strokovnih dogodkov v okviru konference Društva psihologov ali samostojno.
  • Raziskovanje razlik in skupnih točk različnih psihoterapevtskih/svetovalnih  pristopov. 
  • Opredelitev področja psihološkega svetovanja in mej s psihoterapijo.
  • Sodelovanje pri zakonski regulaciji področja psihoterapije/psihološkega svetovanja.
  • Strokovno sodelovanje z S-NAC-om in drugimi sekcijami v okviru DPS.
  • Sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju psihoterapije/psihološkega svetovanja v Sloveniji.

Predsednik Sekcije za psihoterapijo in psihološko svetovanje: Gregor Žvelc.