Certifikat EuroPsy

Evropska zveza združenj psihologov (EFPA) je v zadnjem desetletju razvila standarde usposobljenosti za samostojno opravljanje psihološke dejavnosti. Psihologi, ki dosegajo te standarde, lahko zaprosijo za certifikat EuroPsy in se vpišejo v javni evropski register psihologov z EuroPsy. Certifikat služi kot poklicna izkaznica, ki prispeva k priznavanju psihologove usposobljenosti v drugih evropskih državah (v skladu z direktivo EU 2005/36/EC).

Povezave: 

Spletna stran certifikata EuroPsy v Sloveniji: www.europsy.si

Spletna stran certifikata EuroPsy pri EFPI: http://www.europsy-efpa.eu/