Članstvo v DPS

Spoštovane kolegice in kolegi,

vabimo vas, da postanete član Društva psihologov Slovenije oziroma da podaljšate svoje članstvo za leto 2024!

Članske ugodnosti:

  • sodelovanje in soodločanje pri delu društva
  • aktivna in pasivna volilna pravica za organe društva
  • cenejša udeležba na strokovnih dogodkih DPS
  • zagotovljen sedež na mesečnih srečanjih DPS
  • članstvo v sekcijah DPS in brezplačna udeležba na strokovnih dogodkih sekcij
  • redno obveščanje o dogajanju na področju psihologije: aktivnosti DPS, aktivnosti EFPA in APA, strokovna izobraževanja, domače in mednarodne konference, delovna mesta…
  • popusti na kotizacijo za številne strokovne dogodke, ki jih organizirajo partnerska in sorodna združenja
  • možnost vključitve v program supervizirane prakse za psihologe začetnike
  • možnost pridobitve EuroPsy certifikata
  • zastopanje interesov slovenskih psihologov

Članarina za 2024 znaša 60 EUR za zaposlene oz. 30 EUR za študente, nezaposlene, upokojene in za drugega člana DPS v posamezni družini.

Članarino lahko poravnate v enkratnem znesku ali v dveh obrokih. Pri plačilu v dveh obrokih zaradi manipulativnih stroškov vsak obrok znaša 31 EUR. V tem primeru se prvi obrok plača najkasneje do 28. februarja 2024, drugi obrok pa najkasneje do 30. aprila 2024. Plačilo v dveh obrokih preko storitve PAYPAL ni mogoče.

Brezposelnim in socialno šibkim posameznikom nudimo tudi možnost, da namesto plačila članarine opravijo prostovoljno delo v DPS. Za več informacij nam lahko pišete na psy@guest.arnes.si.


DODATNA UGODNOST ZA NOVE ČLANE

V primeru, da članarino poravnate do konca decembra 2023, je pristopnina brezplačna. Sicer za nove člane (ali v primeru, da v preteklem letu niste bili naš član), včlanitev vključuje tudi pristopnino v znesku 10 EUR.


PRIDRUŽENI ČLANI

V Društvo psihologov Slovenije se lahko vključijo tudi nepsihologi, pri čemer pridobijo naziv “pridruženi član”. Pridruženi člani imajo povsem enake pravice in ugodnosti kot redni člani, z izjemo pravice voliti in biti voljen v organe DPS.

K članstvu v DPS vabimo tudi študente 2. stopnje študija psihologije!


SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV

Prosimo vas, da nam na preko e-pošte pošljete morebitne spremembe vaših podatkov. Vaše podatke bomo vnesli v bazo članov in vas dodali na seznam prejemnikov DPS obvestil.