Sekcija za psihologijo dela in organizacije

Sekcija za psihologijo dela združuje psihologe, ki delujemo na področju ravnanja z ljudmi pri delu – psihologi iz kadrovskih oddelkov podjetij in javnih organizacij, Zavoda za zaposlovanje, svetovalnih in izobraževalnih podjetij, psihologi coachi in psihologi raziskovalci psihologije dela.
Najbolj prepoznane in priljubljene aktivnosti med člani sekcije so strokovna srečanja sekcije. Organiziramo jih vsakič v drugem podjetju ali organizaciji, namenjena so izmenjavi izkušenj, učenju dobrih praks in povezovanju članov sekcije. Skupaj se učimo o temah, kot so: ravnanje s talenti, motivacija zaposlenih, ustvarjalnost in inovativnost, organizacijska kultura, karierno svetovanje, razvoj vodenja itd.

Predsednica Sekcije za psihologijo dela in organizacije: Tadeja Trojar Jan