Zakon o psihološki dejavnosti

Predlog Zakona o psihološki dejavnosti je nastal že v letu 1992. Trenutna verzija je plod usklajevanja celotne psihološke stroke: Društva psihologov Slovenije, Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in predstavnikov vseh treh univerz, kjer se pri nas psihologija poučuje. Pri predlaganih rešitvah smo sledili smernicam Evropske federacije psiholoških združenj – EFPA, ki so povzete v projektu EuroPsy, ter obstoječim, v stroki sprejetim praksam in slovenskim specifikam.

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (Uradni list RS, št- 24/18) v poglavju 5.3.4 Psihološka in psihoterapevtska dejavnost predvideva normativno ureditev psihološke dejavnosti v Sloveniji z namenom izboljšati dostop do psiholoških storitev. Trenutno čakamo na imenovanje delovne skupine, ki bo v okviru Ministrstva za zdravje pripravila osnutek normativne ureditve.