Komisija za psihodiagnostična sredstva

Poslanstvo KPS

Vzpodbujanje kakovostnega in pravilnega razvoja, ocenjevanja, izdajanja in uporabe testov oz. uveljavljanje kompetentnosti in etičnosti uporabnikov testov, vzpodbujanje usklajenega delovanja na tem področju in skrb za poenotenje z mednarodnimi in evropskimi kriteriji ter standardi.

Glavne naloge

Priredba in uveljavljanje mednarodnih smernic in standardov za razvrščanje in uporabo testov, razvrščanje testov glede na potrebne kvalifikacije za uporabo in informiranje o posameznih psihodiagnostičnih sredstvih, posebej kadar gre za aktualna vprašanja v zvezi s temi sredstvi ter posredovanje in informiranje v primerih zaznanih kršitev pri uporabi testov.

Aktualne naloge

  • Preverjanje možnosti za podeljevanje ISO standardov na področju psiholoških obravnav v Sloveniji s strani DPS, najprej na področju psihologije dela in organizacije, kasneje na področju psiholoških testov in testiranja
  • Posodobitev slovenske verzije »EFPA modela ocenjevanja testov«
  • Prirejanje in uveljavljanje postopka ocenjevanja novih testov
  • Dogovori glede implementacije Evropskih standardov o kvalifikaciji uporabnikov testov
  • Obravnave in posredovanja v primerih kršitev uporabe psiholoških testov.

Povezave

  • KPS je članica Mednarodne komisije za teste (International Test Commission – ITC, www.intestcom.org )
  • Ima predstavnico v Stalni komisiji za teste in testiranje (Dušica Boben) pri Evropskem združenju psiholoških združenj (Standing Committee On Test And Testing – EFPA, http://www.efpa.eu/professional-development)
  • Evropsko združenje založnikov psiholoških testov (http://www.etpg.org/)

KPS od nastanka do danes

Prvi sestanek Komisije za psihodiagnostična sredstva je bil 9. marca 1973. Sestali so se Živana Bele-Potočnik, Tine Bratina in Janek Musek kot člani ter Andrej Dolinar takratni predsednik Društva psihologov Slovenije. Za prvo predsednico so izvolili Živano Bele-Potočnik, ki je to delo uspešno opravljala 20 let. Sledil so ji Zdenko Lapajne (1993-1997), Valentin Bucik (1998-2002), Dušica Boben (2004 – 2008) ter Robert Masten (2008 – 2013).

Predsednica komisije za psihodiagnostična sredstva: mag. Nataša Troha


Mednarodne smernice za uporabo testov

Svet Mednarodne komisije za teste (International Test Commission – ITC) je junija 1999 na sestanku v Grazu v Avstriji formalno sprejel Mednarodne smernice za uporabo testov. Osredotočajo se na dobro uporabo testov in na vzpodbujanje k dobri praksi pri psihološki obravnavi.

Komisija za psihodiagnostična sredstva pri Društvu psihologov Slovenije je od ITC dobila dovoljenje za prevod Smernic. Smernice so bile uradno sprejete na občnem zboru DPS, 22. 11. 2005.

Smernice so v natisnjeni obliki na voljo na sedežu društva, v elektronski obliki pa na tej povezavi.