Za javnost

Kdo je psiholog?

Psiholog je strokovnjak, ki je bodisi zaključil predbolonjski 4-letni univerzitetni študij psihologije in si pridobil naziv univerzitetni diplomirani psiholog (univ. dipl. psih.) bodisi je po bolonjski prenovi zaključil triletni prvostopenjski in nato še dvoletni drugostopenjski študijski program s področja psihologije in si pridobil naziv magister psihologije (mag. psih.). Dela lahko na različnih področjih. Največ psihologov dela na enem izmed treh osnovnih delovnih področij:

  • področje klinične in zdravstvene psihologije,
  • področje psihologije v vzgoji in izobraževanju,
  • področje psihologije dela in organizacije.

Druga področja, na katerih delajo psihologi, pa so področja socialnega varstva, športa, vojske, sodstva, prometa, ekologije, raziskovalnega dela in podobno.

Psiholog je usposobljen za opravljanje več različnih storitev. Za zahtevnejše storitve, kot je na primer psihoterapija ali kliničnopsihološka dejavnost, potrebuje dodatno usposabljanje. Na primer, specialistične kliničnopsihološke storitve lahko ponuja le psiholog, ki je specialist klinične psihologije in je torej zaključil 4-letno specializacijo iz klinične psihologije. Psihoterapevtske storitve lahko ponuja le tisti psiholog, ki je zaključil posebno večletno usposabljanje iz določene psihoterapevtske smeri.