Sekcije in komisije DPS

Sekcije

Člani DPS se lahko združujejo v sekcije DPS za delo na posameznih področjih psihologije. Vsaka sekcija mora šteti najmanj deset članov. Sekcije so organizirane po strokovnem principu in so zato  metoda oz. oblika dela DPS.

Vodje sekcij pri DPS:

Sekcija psihologov v socialnem varstvu: Tamara Mijatović, Rebeka Kovačec
Sekcija psihologov v medicini dela, prometa in športa: Matej Čeh
Sekcija za psihoterapijo in psihološko svetovanje: dr. Gregor Žvelc
Sekcija za športno psihologijo: dr. Tanja Kajtna
Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju: Barbara Stožir Curk
Sekcija za psihologijo dela in organizacije: Tadeja Trojar Jan
Sekcija za socialno, aplikativno, antropološko, intra/interdisciplinarno psihologijo: drr. Velko S. Rus

 

Komisije

Za izvajanje različnih nalog v zvezi z aktualnim delom psihologov lahko IO ustanavlja stalne ali občasne komisije. Predsednik komisije poroča IO o delu komisije. V DPS so oblikovane naslednje komisije pod vodstvom:

Komisija za psihodiagnostična sredstva: mag. Nataša Troha (predsednica), dr. David Gosar, dr. Luka Komidar, Iris Keršič Veingerl, dr. Urša Mars Bitenc, dr. Maja Smrdu, dr. Sara Tement, mag. Marjeta Trstenjak

Komisija za etična vprašanja: dr. Mojca Čerče (predsednica), dr. Vita Poštuvan, Dušica Boben, mag. Katarina Drev, Irena Lovrenčič, mag. Barbara Stožir Curk, mag. Tamara Malešević, Tina Jeromen

Komisija za izvedenstvo na področju psihologije družine: mag. Metoda Maj (predsednica) dr. Igor Areh, mag. Darija Peterec, Marjeta Dečman, Irena Toš Koren, Brigita Žugman, dr. Matija Svetina, dr. Robert Masten, Andreja Rihter, dr. Tanja Šraj Lebar, dr. Anja Podlesek

Komisija za priznanja: dr. Marko Polič, Elena Skok, Majda Ašič