Sekcije in komisije DPS

Sekcije

Člani DPS se lahko združujejo v sekcije DPS za delo na posameznih področjih psihologije. Vsaka sekcija mora šteti najmanj deset članov. Sekcije so organizirane po strokovnem principu in so zato  metoda oz. oblika dela DPS.

Vodje sekcij pri DPS:

Sekcija psihologov v socialnem varstvu: Andreja Rihter
Sekcija psihologov v medicini dela, prometa in športa: Matej Čeh
Sekcija za psihoterapijo in psihološko svetovanje: dr. Gregor Žvelc
Sekcija za športno psihologijo: dr. Tanja Kajtna
Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju: dr. Mojca Juriševič
Sekcija za psihologijo dela in organizacije: Matic Kadliček
 

Komisije

Za izvajanje različnih nalog v zvezi z aktualnim delom psihologov lahko IO ustanavlja stalne ali občasne komisije. Predsednik komisije poroča IO o delu komisije. V DPS so oblikovane naslednje komisije pod vodstvom:

Komisija za psihodiagnostična sredstva: Nataša Troha (predsednica), Marjeta Trstenjak, dr. Valentin Bucik, David Gosar, dr. Gregor Sočan, Katja Senica Mrak, dr. Maja Smrdu, Mojca Brezavšček, dr. Sara Tement, Miha Zajc, Branka Strniša

Komisija za etična vprašanja: dr. Vita Poštuvan (predsednica), Dušica Boben, mag. Katarina Drev, Irena Lovrenčič, mag. Barbara Stožir Curk, mag. Tamara Malešević, Tina Jeromen, dr. Mojca Čerče

Komisija za izvedenstvo na področju psihologije družine: Metoda Maj (predsednica), dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Matija Svetina, dr. Robert Masten, dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Igor Areh, dr. Tanja Šraj, Julija Pelc, Andreja Rihter, Metoda Maj, Brigita Žugman, Irena Toš Koren, Sonja Kolenko, Mateja Štirn, Marjeta Dečman, Darija Peterec Kotar

Komisija za priznanja: dr. Marko Polič, Elena Skok, Majda Ašič