Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju

 

Člani sekcije so psihologi, ki so zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodih. Organiziramo več strokovnih srečanj letno. Namen delovanja sekcije je podpirati strokovno identiteto psihologov – praktikov v VIZ, obravnavati aktualne strokovne vsebine s področja šolstva, se aktivno vključevati v različne aktivnosti DPS ter odzivati na širša družbena dogajanja.

Predsednica Sekcije psihologov v vzgoji in izobraževanju: dr. Mojca Juriševič.

Dogodki sekcije

Decembra 2016 smo imeli srečanje psihologov VIZ iz Slovenije in Hrvaške z naslovom Primerjava in izmenjava izkušenj psihologov v slovenskem in hrvaškem vzgojno – izobraževalnem sistemu, kjer smo predstavili strokovne izkušnje in dileme iz obeh.
 
Gradivo iz srečanja (samo Slovenija):