Mesečna srečanja 2016

 

12. januar - Kako napisati in objaviti znanstveni članek

Četrto srečanje je bilo namenjeno razbijanju mitov o nemogoči težavnosti objavljanja znanstvenega članka. Anja Podlesek in Luka Komidar, bivša urednica in aktualni urednik Psiholoških obzorij sta nam predstavila, kaj vse naj članek vsebuje in kako naj bo napisan, da bo prepričal urednike in recenzente, naj ga sprejmejo v objavo. Razpravljali smo o najpogostejših pričakovanjih avtorjev, urednikov in recenzentov, o priporočljivem odnosu avtorjev do pripomb na njihov rokopis in o izkušnjah z urejanjem revije Psihološka obzorja.


GRADIVO:

1 Kako napisati in objaviti znanstveni članek – Izkušnje iz prakse Psiholoških obzorij

9. februar - Izbrana poglavja iz klinične nevropsihologije

Peto mesečno srečanje DPS je bilo namenjeno »ogrevanju« za septembrski kongres psihologov na temo Aplikativna nevropsihologija: med malimi in velikimi omrežji – od možganov do svetovnega spleta.

Klinično nevropsihologijo so nam na srečanju predstavili Karmen Resnik, Simon Brezovar in David Gosar.

David Gosar (Nevrološka klinika, UKC LJ)
Razvojna nevropsihologija 
V predstavitvi bo podan kratek zgodovinski oris nastanka razvoje nevropsihologije. Predstavljen bo vpliv sodobnih spoznanj o možganih ter njihovem razvoju na sodobne teoretične modele, ilustrirana pa bo tudi uporaba teh modelov pri kliničnem delu z otroki in mladostniki z nevrološkim motnjami.

Karmen Resnik (URI SOČA)
Uvajanje metode nevrofeedback kot podporne terapije v rehabilitaciji
V zadnjih letih se  v klinični praksi čedalje bolj pogosto uveljavlja dopolnilna metoda zdravljenja s povratno biološko zanko, ki jo s tujko imenujemo ”biofeedback/neurofeedback system”. z biofeedback napravo merimo odzive živčnega sistema in ga v terapevtske namene uporabljamo pri anksioznih motnjah, depresiji, povišanem krvnem tlaku in podobnih motnjah. Z nevrofeedback napravo pa merimo možgansko valovanje, kjer je mogoče v primerjavi z zdravimi posamezniki pri patologijah kot so ADHD, in nezgodne možganske poškodbe zaznati neravnovesje med počasnim in hitrejšim možganskim valovanjem. Terapija deluje po principih operantnega pogojevanja in dovoljuje pacientu da prepozna odzive svojega telesa (merjene s senzorji) s povratno vizualno informacijo (računalniški software) in jih s pozitivnimi povratnimi informacijami modificira na želene parametre. Predstavljen bo teoretični okvir metode, njena uporabnost in možnost za vključevanje v rehabilitacijski program na URI Soča.

Simon Brezovar 
(Nevrološka klinika, UKC LJ)
Nevropsihološka obravnava bolnikov z nevrodegenerativnimi boleznimi
S pojmom nevrodegenerativne bolezni označujemo tiste bolezni možganov, pri katerih prihaja do postopnega propadanja nevronov in posledično njihove funkcije. Vloga psihologa pri obravnavi tovrstnih bolezni je večplastna, v grobem pa jo lahko umestimo v dve splošni kategoriji: diagnostika in terapija. V sklopu diagnostike želi psiholog s psihodiagnostičnimi orodji opredeliti vrsto in stopnjo bolnikovega kognitivnega upada, čustvene težave, osebnost, … ter predvideti težave, s katerimi se bodo bolnik in njegova okolica soočali v vsakodnevnem življenju. V sklopu terapije pa želi psiholog bolniku in/ali svojcem pomagati pri premoščanju psiholoških težav, ki so povezane z boleznijo. Skozi prizmo teh dveh kategorij bo v pričujočem predavanju predstavljeno delo psihologa pri obravnavi bolnikov z nevrodegenerativnimi obolenji na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana.


GRADIVO:

1 Razvojna psihologija, David Gosar

2 Nevropsihološka obravnava bolnikov z nevrodegenerativnimi boleznimi, Simon Brezovar

3 Aplikativna nevroznanost (metoda nevrofeedback), Karmen Resnik

1. marec - Na krožišču etičnih dilem

Integriteta – kako pri svojem delu zagotavljati osebno in profesionalno integriteto?
Izmenjava izkušenj z etičnimi dilemami med predstavniki različnih strok. 

Marčevsko srečanje DPS smo zasnovali v sodelovanju s Komisijo za etična vprašanja pri Društvu psihologov Slovenije. Posvečeno je bilo vprašanju integritete, tako s poklicnega kot tudi z osebnega vidika.

Ohranjanje in gradnja integritete sta akutni vprašanji slovenske družbe danes. Ugled oziroma spoštovanje nekega poklica je odvisno od tega, kako etični oziroma moralni so posamezniki, ki ga opravljajo. Na srečanju so svoje izkušnje in poglede na integriteto delili predstavniki različnih poklicev, pri katerih je profesionalna etika eden najpomembnejših dejavnikov.

Na srečanju so sodelovali predstavniki:

  • Policije,
  • Zdravniške zbornice Slovenije,
  • Odvetniške zbornice Slovenije,
  • Društva državnih tožilcev Slovenije in
  • Notarske zbornice Slovenije,
Cilj okrogle mize je bil izmenjati izkušnje pri različnih etičnih dilemah in iskanje odgovorov na vprašanje, kako pri svojem delu zagotavljati osebno in profesionalno integriteto.

5. april - Psihologija športa

9. november - Kaj bi o znamčenju in prodaji moral vedeti vsak psiholog?

Tema novembrskega srečanja je bila namenjena trženju. “Marketing”, “branding”, “blagovna znamka,” “promocija” “prodaja” in podobni termini sicer niso tipično psihološki, vseeno pa lahko razumevanje le-teh pomembno pripomore k uspehu psihologa v svojem poklicu. Ta znanja nedvomno potrebujemo vsi s privatnimi praksami, koristi pa lahko tudi tudi tistim v javnih službah; “Ni dovolj, da sem dober v tem, kar nudim; ljudje morajo tudi izvedeti za to.”
 
Osnove trženja za psihologe sta nam predstavila Zenel Batagelj in Marko Vrtovec.
 
Program:
1. Zenel Batagelj: Psiholog kot znamka
Spoznali smo, kaj je to znamka, v najbolj pravem pomenu besede. Dotaknili smo se procesa upravljanja znamk ter se poigrali z arhetipom znamke “PSIHOLOG” – kako je percepiran danes in kako bi si želeli. Na primeru znamke “PSIHOLOG” smo uporabili diagnostične metode, ki jih na VALICONu uporabljajo tudi sicer v procesu postavljanja identetite znamk. Naredili pa smo še korak naprej – kako znamčenje uporabiti na nas samih.
 
Zenel Batagelj je eden od ustanoviteljev družbe VALICON, kjer se ukvarja s svetovanjem ključnim naročnikom na področju trženja, znamčenja in strategij rasti. Nahajamo se v obdobju velikih sprememb in prav te zaslužijo posebno pozornost: zaradi njih smo se prisiljeni spreminjati in iskati nove priložnosti. Na take razmere je potrebno gledati z navdušenjem, spremembe omogočajo izjemne rešitve, s katerimi lahko dosegamo izjemne rasti.
Po izobrazbi sociolog, eden najbolj vidnih strokovnjakov na področju strateškega in operativnega trženja na področju JV Evrope. Strokovno se v zadnjem času poglobljeno ukvarja z arhitekturo, identiteto in upravljanjem znamk ter integracijo znamčenja z upravljanjem potrošniške izkušnje v najširšem pomenu besede. Znamkam pomaga spet vdahniti smisel.
Je dober poznavalec tako slovenskega kot regionalnega potrošnika pa tudi širše. Je aktiven član Društva za marketing Slovenije ter pogost predavatelj na večjih trženjskih dogodkih v regiji in širše (SMK, SEEMAR, SKOJ, Marketing Summit, ESOMAR), je največkrat nastopil na SMK, dvakrat z najboljšim prispevkom na konferenci, Oglaševalska osebnost v letu 2015… Na svojem področju ima tudi objave v številnih mednarodnih strokovnih revijah, med drugim je tudi soavtor poglavja dela izdanega v prestižni založbi Wiley.
 

2. Marko Vrtovec: Vsi prodajamo, če že ne storitev, pa vsaj ideje
Prodaja pomeni kakršnokoli transakcijo, pri kateri se izmenja neka vrednost. Kot vemo, vrednost ni nujno izražena v denarju, ampak je lahko izražena v marsičem. Tudi nasmeh v zameno za nasvet je prodaja.
Pri prodajanju kompleksnih storitev (kamor sodi skoraj vse, kar nudimo psihologi) je treba poznati zakonitosti prodajnega procesa oziroma odnosa. Prepoznati posamezne faze, v katerih se proces nahaja, na kaj je kdaj treba biti pozoren, kako upravljati z zadržki, kako proces pripeljati do konca. S prodajnega vidika smo osvetlili dobro znani veščini – vzpostavljanja dobrega, razumevajočega in empatičnega odnosa ter psihologijo vplivanja.

Marko Vrtovec, psiholog in inženir elektrotehnike s kariero v trženju medijev in poslovnem svetovanju.
Rad utira nove poti in išče ustvarjalne rešitve starih problemov. Inženirstvo ga je naučilo, da se prava narava stvari pokaže šele, ko jih priženemo do roba. Psihologija pa, da nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled. 
Direktor marketinga na Večeru, predsednik Slovenskega oglaševalskega festivala, ustanovitelj in vodja političnega projekta Sanjska služba (volitve v Evropski parlament), podpredsednik Slovenskega oglaševalskega razsodišča in predsednik DPS so zadolžitve, ki so mu prinesle največ zadovoljstva.
Danes je poslovni svetovalec, ki podjetjem pomaga reševati težave v prodaji in marketingu. Če se le da, na svež in inovativen način. 


GRADIVO:

1 Psihologija prodaje – Marko Vrtovec
2 Arhetipi in branding – Zenel Batagelj

15. december - Predstavitev TEMPLETON programa za nadarjene