Ocena potreb po psihosocialni podpori

Od novembra 2020 do januarja 2021 je potekala raziskava, ki je del Akcijskega načrta za izvajanje psihološke pomoči v razmerah epidemije, katerega nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Raziskava se je izvajala v okviru aktivnosti spremljanja in analiziranja podatkov, katerih koordinator je Društvo psihologov Slovenije. Osrednje organizacije, ki so sodelovale pri načrtovanju raziskave, zbiranju in analizi podatkov za pričujočo raziskavo, so, poleg omenjenih, sledeče:

  • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo;
  • Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora;
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, Oddelek za psihologijo. 

Izsledki raziskave za oceno potreb po psihosocialni podpori med epidemijo COVID-19

Ocena potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije COVID-19 (23.4.2021)