11
Avg

Brezplačni telefon za psihološko oporo ob poplavah

Obveščamo vas, da številka ne deluje več. Pokličete lahko na telefone za pomoč v duševni stiski, kot so Samarijan, Sopotnik, Klic v duševni stiski in druge. V stiski se lahko osebno obrnete tudi na Center za duševno zdravje v bližini vašega doma ali na vašega osebnega zdravnika.

 

 

 

 

 

 

OSTALI TELEFONI IN KONTAKTI

 • 031 704 707 – Center za psihološko svetovanje Posvet – Psihološka pomoč prizadetim v naravni nesreči in njihovim bližnjim (vsak delovni dan med 16. in 20. uro)
 • 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro)
 • 116 123 – Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik, 24 ur na dan (brezplačno)
 • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12. in 20. uro (brezplačno)

DRUGE OBLIKE POMOČI:

vir: NIJZ (zadnja posodobitev: 24. 8. 2023)

 • Svetovanje za Gorenjsko regijo zagotavlja Center za socialno delo Gorenjska, enota Škofja Loka (04 5170 108, 04 5170 104, 04 5170 118).
 • V obstoječih službah, ki obravnavajo nujna in krizna stanja (nujna medicinska pomoč v najbližjem zdravstvenem domu in v psihiatričnih bolnišnicah):
  • Ljubljana: Urgentna psihiatrična ambulanta (vsak dan med 8.15 in 14.45 uro) (01 4750 685)
  • Ljubljana: Dežurna psihiatrična služba – Center za mentalno zdravje (v popoldanskem in nočnem času) (01 5874 900)
  • Maribor: Psihiatrična urgentna ambulanta, UKC Maribor (od 8.00 do 8.00 naslednjega dne) (02 321 11 33)
  • Vojnik: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, dežurna psihiatrična pomoč (neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu) ambulanta za nujna stanja (vsak delovni dan med 8. in 15. uro), (03 780 01 00)
  • Ormož: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ambulanta za nujne prve preglede (pregleda dežurni zdravnik), vsak dan od 10.00 do 15.00 ure, (02 741 51 00)
  • Idrija: Urgentna psihiatrična ambulanta 05 37 34 400
  • Begunje: 071 118 118 (splošna številka)

 

DODATNA GRADIVA

Usmeritve, kadar nudimo pomoč drugim in kadar smo sami v stiski, so objavljene v prispevku NIJZ Prva pomoč v duševni stiski ob poplavah.

V podporo ob spoprijemanju s travmatičnimi okoliščinami je na voljo tudi priročnik Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih, avtoric dr. Andreje Lavrič in mag. Mateje Štirn.