Seznam telefonskih številk za psihosocialno pomoč

URGENTNA PSIHIATRIČNA STANJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

Najprej pokličejo izbranega pediatra oziroma zdravnika.

Enota za adolescentno psihiatrijo za mladostnike, Grablovičeva 44b, Ljubljana, 01 587 49 55

Enota za krizne intervencije za odrasle, Grablovičeva 44b, Ljubljana,  01 587 4922

Psihiatrična klinika Ljubljana Polje urgentna ambulanta 01 587 21 00

Pediatrična klinika, Sprejemno triažni oddelek – urgentna ambulanta 01 522 92 41

Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo Maribor samo dopoldan 02 22 86 353 in 02 22 86 354

ZAUPNI TELEFONI IN KONTAKTI

116 123 – Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik, 24 ur na dan (brezplačno)

116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12. in 20. uro (klici so brezplačni, otroci in mladostniki pa lahko pišejo tudi na tom@zpms.si ali se oglasijo v njihovi spletni klepetalnici)
Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.

01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro)

031 704 707Center za psihološko svetovanje Posvet, vsak delovni dan med 8. in 20. uro

031 50 60 50 – Telefon za pomoč v stiski ”Prisluhnem ti”, vsak delovni dan med 16. in 20. uro

05 720 17 20 – Društvo Tvoj telefon, vsak delovni dan med 7. in 22. uro

 

TELEFONI IN KONTAKTI ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA

Ženska svetovalnica 031 233 211 – krizni center (24 ur na dan)

SOS telefon za žrtve nasilja

  • 080 11 55, vsak dan med 12. in 18. uro
  • in 031 699 333, vsak delovnik med 9.00 in 15.00

Svetovanje pa ponujajo tudi po elektronski pošti na naslovu drustvo-sos@drustvo-sos.si)

Društvo za nenasilno komunikacijo, dosegljivo je vsak delovnik med 8.00 in 20.00:

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN – VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO

Telefon: 031 655 961 in 031 666 321

Dosegljivost: od ponedeljka do petka v času od 08.00 do 15.00 ure.

Nudimo tudi svetovanje po elektronski pošti: varna.hisa@zavodsamarijan.si

 

PSIHOLOŠKA PODPORA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE V UKC LJUBLJANA

01 522 93 94 od 8. do 10. ure in od 16. do 18. ure

 

Za pomoč v duševni stiski se lahko obrnete na strokovnjake s področja duševnega zdravja v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja in v centrih za duševno zdravje.