Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju

Člani sekcije so psihologi, ki so zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodih. Organiziramo več strokovnih srečanj letno. Namen delovanja sekcije je podpirati strokovno identiteto psihologov - praktikov v VIZ, obravnavati aktualne strokovne vsebine s področja šolstva, se aktivno vključevati v različne aktivnosti DPS ter odzivati na širša družbena dogajanja. 

Predsednica Sekcije psihologov v vzgoji in izobraževanju: Mojca Juriševič.