Novice

Javno povabilo v članstvo Komisije za izvedenstvo na področju psihologije družine

Javno povabilo v članstvo Komisije za izvedenstvo na področju psihologije družine

(uradni dopis.pdf)

Spoštovane psihologinje, spoštovani psihologi!

Društvo psihologov Slovenije je na pobudo Ministrstva za pravosodje in Skupnosti CSD Slovenije ustanovilo Komisijo za izvedenstvo na področju psihologije družine, in sicer na svojem občnem zboru dne 13.4.2017 in s potrditvijo na seji Strokovnega sveta dne 16.5.2017. Razlog za ustanovitev komisije je interes pravosodja in socialnega varstva za novo izvedensko podpodročje v okviru področja psihologije in sodelovanje z novim reprezentativnim organom za psihologe, kandidate za izvedenstvo, ki niso zaposleni v zdravstvu (za te namreč že deluje komisija pri društvu Zbornica kliničnih psihologov Slovenije).

Naloge komisije bodo opredelitev  novega izvedenskega področja in oblikovanje strokovnih smernic ter kriterijev pri izbiri novih izvedencev. V nadaljevanju bo naloga komisije tudi načrtovanje izobraževanja za kandidate in izvedence na področju psihologije družine.

Zaradi kompleksnosti področja je komisija odprta za strokovnjake z različnih področij teoretične in praktične psihologije, ki se pri svojem raziskovanju in delu ukvarjate z družino in s psihološkim vidikom družinskih razmerij. V okviru sodstva gre za vprašanja, kot so zaupanje otroka v vzgojo in varstvo v razveznih postopkih, urejanje stikov, izločitev otroka iz domačega okolja (novi družinski zakon prinaša nove naloge).

Vse, ki menite, da bi lahko koristno prispevali kot člani komisje k ureditvi izvedenstva na področju psihologije družine v okviru DPS, vabimo k prijavi in sodelovanju. Člani komisije bodo lahko svoje prispevke, predloge in pripombe posredovali tudi pisno in ne predvidevamo sestankovnih obveznosti v večjem  obsegu.

Prijave za članstvo komisije pošljite do 3.6.2017 na elektronski naslov: psy@guest.arnes.si

Prijavi priložite kratek življenjepis oz. CV, v katerem navedete svoje strokovne kompetence. O izboru kandidatov za članstvo v komisiji bo odločal strokovni svet DPS zaradi aktualnosti že na naslednji sestanku, predvidoma v mesecu juniju, zato vas prosimo, da ste pozorni na zgoraj navedeni rok prijave.

Prijazen pozdrav!

Julija Pelc,
predsednica Strokovnega sveta DPS
 
Marko Vrtovec,
predsednik DPS

Pojdi nazaj