Etični kodeks

Etična komisija skrbi za etični kodeks psihologov, sledi novostim na področju etike in jih prenaša v naše okolje, izobražuje in nudi podporo posameznikom v zvezi z etičnimi vprašanji, ki se nanašajo na delo psihologa ter daje mnenja v posameznih primerih, ki se nanašajo na etičnost ravnanja psihologov v praksi.

V spodnjem obrazcu lahko Komisiji sporočite dilemo ali vprašanje, na katero ste naleteli pri svojem delu ali v drugi življenjski situaciji, in ki se dotika tematike etičnega delovanja psihologov v Sloveniji.

Izračunajte 4 plus 8.
 

Prosimo, da se v sporočilu na kratko opišete (področje dela) in na kratko opišete svojo etično dilemo.