Dogodek

Dnevi psihologov 2017 - Zagotavljanje standardov psihološkega dela

Dnevi psihologov 2017

ZAGOTAVLJANJE STANDARDOV PSIHOLOŠKEGA DELA

KOT PRISPEVEK K ZDRAVI DRUŽBI

 

Spoštovane kolegice in kolegi!

Vabimo vas na strokovno srečanje “Dnevi psihologov 2017”, ki bo v četrtek, 12. oktobra 2017, od 9:00 do 17:00 na ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, Ljubljana, velika dvorana, 6. nadstr. 

Letošnja tema je osredinjena na zagotavljanje standardov psihološkega dela. Osvetlili bomo različne vidike (zakonodajni, strokovni in pravni), ki predstavljajo temelje za doseganje in ohranjanje kakovosti psihološkega dela. Čeprav se morda na prvo žogo te teme zdijo dolgočasne, pa predstavljajo najgloblje temelje našega dela. Že desetletja ugotavljamo, kako dobro bi bilo, če bi imeli Zakon o psihološki dejavnosti, ne samo zato, ker bi se s tem lahko začelo reguliranje trga, ki je poplavljen z najrazličnejšo ponudbo dvomljive vrednosti, temveč tudi zato, ker bi tak zakon izpričeval zavedanje psihologov, da je za zaščito klientov in njihovo največjo dobrobit ključno, da zagotovimo visoko kakovost naših storitev. Zakon bi dokazoval, da prevzemamo odgovornost za svoje delo, da se zavedamo omejitev svojih kompetenc in da smo zavezani etičnemu delovanju. Jasno bi pokazal načine, prek katerih psihološka stroka zagotavlja standarde kakovosti. Z jasnim položajem naše stroke bi se okrepila tudi naša poklicna identiteta in moč.

Četudi Zakon še ni sprejet, pa to ne pomeni, da lahko čakamo križem rok. Skrb za kompetentno delo in stalen strokovni razvoj se lahko izraža v prostoru z in brez sprejetega zakona. Zato se pri Društvu psihologov Slovenije vzporedno z delom na sprejemu Zakona ukvarjamo tudi s standardi psihološke dejavnosti. Društvene sekcije so v zadnjem letu opredelile ključne kompetence, ki jih mora imeti psiholog pri delu na posameznem strokovnem področju, kar bo v prihodnje podlaga za razdelavo kriterijev doseganja standardov dela. Društvo je sodelovalo v projektu SUPER PSIHOLOG pri razvoju sistema supervizirane prakse za psihologe začetnike, ki bo omogočil bolj sistematičen in kakovosten razvoj potrebnih kompetenc na začetku kariere. Na Dnevih psihologov bodo predstavljeni rezultati dela v zadnjem obdobju, iskali bomo možne nadgradnje, razpravljali o izzivih, ki se pojavljajo.

Letošnji Dnevi psihologov omogočajo strokovno izmenjavo mnenj, izzivov in pobud, ki bodo podprli prizadevanja DPS za ureditev standardov psihološkega dela. Veselimo se vašega sodelovanja. Vsi smo del te zgodbe, ustvarjajmo jo skupaj!

Udeležba nosilcem certifikata EuroPsy šteje za stalni strokovni razvoj.


Program:

UVOD:

9:00 – 9:15      Uvodni nagovor, Marko Vrtovec, predsednik Društva psihologov Slovenije

9:15 – 9:20      Pozdrav gostitelja ZRSZ

DOPOLDNE:

9:00 - 9:15      Uvodni nagovor, Marko Vrtovec, predsednik Društva psihologov Slovenije

9:15 - 9:20      Pozdrav gostitelja ZRSZ

10:00 – 11:00  Naloge in kompetence psihologa na posameznih področjih delovanja (predstavniki sekcij DPS)

11:00 – 11:30  Odmor za kavo in mreženje

11:30 – 12:30  Razprava po sekcijah s plenarnim zaključkom

12.30 – 12:45  Minute za zdravje (Tina Jeromen)

12:45 – 13:15  Zbornica psihologov – prednosti in težave, izkušnja Hrvaške (Hrvoje Gligora)

13:15 – 13:30  Razprava

13:30 – 14:30  Kosilo

POPOLDNE:

14:30 – 15:45  Predstavitev primerjalne prakse usposabljanja psihologov začetnikov v evropskih državah (Sonja Bučar)

V krogu (Julija Pelc z ekipo)

Smernice za izvajanje supervizirane prakse (Vlasta Zabukovec)

15:45 – 16:00  Odmor in mreženje

16:00 – 17:00  Zbornice: regulirana strokovnost, etičnost, združevanje in povezovanje: izmenjava in obogatitev izkušenj (predstavniki zbornic)

Oblikovanje pogojev za doseganje standardov kakovostnega psihološkega dela je skupna odgovornost. Pomaga k soustvarjanju zdrave družbe. Vabljeni!


Kotizacija

KDO EUR
Člani DPS 15
Nečlani 20
Študenti in upokojenci 10

Brezplačna kotizacija: brezposelne osebe, ki po pošti ali e-­‐mailu (psy@guest.arnes.si) dostavijo Potrdilo o prijavi v evidenco BO. 


Prijava na dogodek: https://goo.gl/forms/6KU0kLvSZNZm6KdH2

V nekaj dneh po prijavi boste po e-­pošti prejeli potrditev prijave in navodila za plačilo (simbolične) kotizacije.

Vprašanja, predlogi: psy@guest.arnes.si 

 

Vaši DPS‐jevci -­ člani Strokovnega sveta

Pojdi nazaj