9
Dec

Raziskava: Ocena potreb po psihosocialni podpori med epidemijo COVID-19

Spoštovani,

v času spremenjenih razmer ob epidemiji COVID-19 v okviru Društva psihologov Slovenije v sodelovanju z drugimi organizacijami pripravljamo različne oblike podpore za zmanjševanje stisk. Nekatere aktivnosti že izvajamo, druge še razvijamo. Da bomo z našimi aktivnostmi lahko kar najbolje odgovorili na aktualne potrebe, vas prosimo, da odgovorite na kratko anonimno anketo na tej povezavi: https://1ka.arnes.si/a/5092.

Hvala za vaš čas in iskrenost!

Društvo psihologov Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami