4
Dec

Ugotovitve in stališče DPS o etičnosti in strokovnosti raziskave

Objavljamo Ugotovitve in stališče Društva psihologov Slovenije o etičnosti in strokovnosti raziskave »Poročilo o kakovosti psiholoških izvedenskih mnenj in priporočila za izboljšave ter presojo sprejemljivosti izvedenskih mnenj«, ki jo je opravil dr. Igor Areh, ter odzivih na to raziskavo.

Besedilo je objavljeno na: Ugotovitve in stalisca o raziskavi dr. Areha 10.10.2020