21
Mar

Razvoj inovativnosti: majhni koraki za velike spremembe

»Imam veliko več idej, kot jih lahko zapišem. Edino, kar je zame pomembno, je njihova izvedba.«

Te besede prihajajo iz ust George R. R. Martina, avtorja kultnih knjig Pesmi ledu in ognja (po katerih je bila posneta še bolj znana serija Igra prestolov). Glede na to, da imajo njegove knjige tudi po več kot 1000 strani, mu priznavam, da ve marsikaj o prenosu idej v prakso.

Podobno velja tudi za podjetja. Najbolj inovativna niso tista, kjer imajo zaposleni največ idej. Če bi bilo tako preprosto, bi se osem delovnih ur ukvarjali le z brainstormingi. Najbolj inovativna podjetja so tista, ki znajo najboljše ideje hitro in poceni realizirati v praksi.

Hm, kaj pa lahko strokovnjaki za kadre naredimo, da bodo podjetja bolj uspešna pri prenosu dobrih idej v prakso? No, za začetek lahko ugotovimo, kaj trenutno zavira inovativno delovanje. Če boste vprašali vodstvo, bodo vedno rekli, da jim zmanjkuje časa in denarja. Vaši analitični umi pa bodo odkrili, da so glavne ovire skrite v obstoječi organizacijski kulturi. Med pogostimi krivci so vrtičkarstvo (pomanjkanje sodelovanja med oddelki), nezainteresiranost vodij, pasivnost zaposlenih, izgubljena komunikacija, neambiciozni cilji in izogibanje odgovornosti. Zakaj sem namenoma izpustil pomanjkanje idej? Ker imajo zaposleni vedno dovolj idej, če jih je kdo pripravljen poslušati.

Odkrili smo nekaj sistemskih vzrokov, ki preprečujejo velikim idejam in drobnim izboljšavam, da se udomačijo v organizaciji. Zdaj pa je čas, da se spoprimete s temi perečimi problemi. Zamislite si nekaj konkretnih aktivnosti, s katerimi lahko izboljšate uvedbo izboljšav in novosti. Je problem vrtičkarstvo? Oblikujte medoddelčne teambuildinge  s poudarkom na komunikaciji, spodbujajte kroženje mladih talentov med oddelki ali pomagajte pri usklajevanju medoddelčnih letnih ciljev. Je težava v nezainteresiranosti vodij? Uvedite ocenjevanje po metodi 360 stopinj, razvijajte veščine demokratičnega vodenja ali svetujte vodjem, ki želijo uvesti pozitivne spremembe v svojem oddelku.

Začnite torej z majhnimi koraki, ki mehčajo organizacijsko kulturo. Če je podjetje manj odprto do sprememb, ne omenjajte, da boste s temi ukrepi spodbujali inovativnost. Že sama beseda »inovativnost« marsikoga prestraši in celo odbije. Raje jih razlagajte kot aktivnosti, s katerimi želite izboljšati učinkovitost v podjetju. Besede kot so učinkovitost, prihranki časa in zmanjšanje birokracije zvenijo bolj prijazno v ušesih vodij. Ko dosežete prve pozitivne rezultate, poskrbite, da o njih sliši čim več ljudi v podjetju. Sčasoma boste dobili zaveznike in kredibilnost za bolj ambiciozne projekte.

Z vztrajnostjo in sistematičnim pristopom boste pomagali odpraviti ozka grla za implementacijo novih idej. Takrat je čas, da začnete z ambicioznimi ukrepi za spodbujanje kreativnosti. To, kar počnejo v Googlu, P&G-ju, Applu pa tudi Pipistrelu, je morda še vedno nedostopno vašemu podjetju. A tudi vašemu podjetju lahko pomagate z ambasadorji inovativnosti, sistemi množičnih izboljšav, elementi odprtega inoviranja in uvedbo dizajnerskega razmišljanja.

Aktivnosti za večjo kreativnost v podjetju so pomembne. Ukrepi za odpravo ovir in ozkih grl, ki vodijo h kakovostni implementaciji zamisli, pa so obvezni za razvoj inovativnosti v podjetju.

Ja, George R. R. Martin je že vedel…

mag. Andrej Juričko, univ. dipl. psih.

Direktor projektov v Primeri (www.skupinaprimera.si) in zvesti bralec Pesmi ledu in ognja