21
Mar

Coaching – pravo vprašanje v pravem trenutku

Pogosto slišana beseda, ki pa še vedno nima čisto odstrtih tančic, kaj sploh pomeni. Že Sokrat je rad govoril o tem, kakšno moč razvoja in učenja imajo vprašanja. Dobra vprašanja nas izzivajo, včasih nam ne dajo spati, v nas podžigajo ustvarjalno razmišljanje. V procesu coachinga so vprašanja orodja. Kakšna? Za delo z ljudmi, ki želijo s pomočjo sistematičnega postopka razviti svoje potenciale ali preseči obremenjujoče situacije.

Coach je torej naš partner v razmišljanju. Njegov cilj je, da na izziv pogledamo z različnih zornih kotov. S tem doseže, da odkrijemo nove možnosti in napravimo potrebne korake proti želenemu cilju. Izziva naša prepričanja, nas vzpodbuja, da stopimo ven iz cone udobja, nam nastavi zrcalo, podpira naše korake na poti do cilja.

Kdo pride h coachu? Oseba, ki želi razviti kakšno veščino (npr. nastopanje, ravnanje s časom, vodenje ljudi, organiziranje projektov, primerno komuniciranje, spoprijemanje s stresom itd.), okrepiti osebne vrline (npr. samozavest, samoučinkovitost, vztrajnost, proaktivnost) ali razrešiti trenutno dilemo (npr. ravnotežje zasebnega in poklicnega življenja, iskanje karierne poti, ustanovitev novega podjetja, poslovna odločitev itd.).

In kateri bo vaš naslednji korak v osebnem razvoju?