Day

5 maja, 2022

Gradiva za delo z begunci

Na spletni strani ZRSŠ so objavljene smernice za delo z begunci: https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/smernice-za-sprejem-in-podporo-predsolskim-otrokom-ucencem-in-dijakom-iz-ukrajine/ V branje vam še posebej priporočamo tematsko revijo na to temo in članek...
Read More