21
Mar

Kdaj “pride prav” športni psiholog?

športni psihologEden izmed glavnih ciljev športnikov je stremljenje k boljšemu športnemu rezultatu. Na tej poti se lahko pojavijo številne zapreke. Lahko se zgodi, da je športnik odličen na treningih, na tekmovanjih pa ga presenetljivo zmanjka. Nekateri športniki lahko svoje športne veščine pokažejo na manjših tekmovanjih, na pomembnejših tekmah, kot so tudi Olimpijske igre, pa je napetost lahko previsoka in ovira dober tekmovalni nastop. V drugih primerih športnik nastopa dobro, a si želi doseči še več in sam ne ve, kje lahko najde te rezerve. Vsekakor lahko nekaj teh zaprek rešimo z uspešnim sodelovanjem športnika s športnim psihologom.

Športni psiholog lahko dela s športnikom individualno, lahko dela s celotno športno ekipo, s trenerjem, starši ali v različnih kombinacijah. Najprej se pogovorimo o tem, kako športnik deluje na treningih in tekmovanjih – kako je s koncentracijo, zbranostjo tekmovalca? Kako se na zahteve čustveno odziva? Ima težave z aktivacijo, kako je s skupinsko dinamiko, kakšen odnos ima s trenerjem? Je športnik pretirano živčen, so vmes starši in njihove zahteve, je pretreniran ali pa preveč tekmuje? Rešitev je toliko, kolikor je športnikov. V začetku psiholog tudi oceni, kakšne strategije športnik že uporablja: kaj si reče pred štartom, rituali, ki jih uporabi preden gre na štart ipd. Športniku izdela individualni program in ga nauči spretnosti, kot so vaje sproščanja, tehnike pozitivnega samogovora, predstavljanje, vaje za ustrezno usmerjanje koncentracije, spremljanje lastnega dosežka in podobno.

Športnik začne prevzemati odgovornost za svoje počutje, izvaja vaje in tehnike, ki se jih pri psihologu nauči, pri lastnem opazovanju in nadzorovanju je čim bolj aktiven. Na koncu je na štartu sam in je on tisti, ki se mora skoncentrirati, se umiriti … Čarobne paličice psiholog nima, ta paličica je le v športnikovi aktivni soudeležbi v procesu psihične priprave.

Dober nastop na tekmi je cilj vsega športnega udejstvovanja in športna psihologija je tako del celotne priprave in obogati siceršnji trening, nikakor pa ga ne nadomesti.