21
Mar

Alkohol med Slovenci

Društvo Žarek upanja je v lanskem letu objavil rezultate že tretje raziskave o pitju alkohola v Sloveniji. Prva raziskava je zajela osnovnošolce, druga srednješolce, zadnja pa čez 3000 odraslih Slovencev.

Avtorji so ugotovili, da se delež abstinentov glede na podatke preteklih raziskav bistveno ne spreminja, spreminja pa se delež tistih, ki pogosteje pijejo alkohol (vsak dan ali vsaj enkrat tedensko).  Podatki kažejo tudi, da se starost ob prvem pitju alkohola iz generacije v generacijo niža. Medtem ko so osnovnošolci poročali o povprečno 9,5 letu (Boben-Bardutzky idr. 2009), srednješolci o 11,7 letu (Boben-Bardutzky idr. 2010), so odrasli v zadnji raziskavi prvič poskusili alkohol pri povprečno 13,8 letih (tisti, stari od 18 do 29 let), pri 14,8 letih (starih od 30 do 44 let) in najstarejši (45-60 letni) pri 15,3 letih.

Delež tistih, ki pijejo alkohol redno (vsaj enkrat tedensko) je več kot 50 %. Pri starostni skupini srednje odraslosti (45-64 let) se tudi kažejo težave z zdravstvenim stanjem, socialnimi odnosi v družini, službi in drugje. Ta trend je posebej opazen pri moških, saj jih več kot dve tretjini redno uživa alkohol, torej alkohol pijejo vsaj enkrat tedensko. Glede mej manj tveganega pitja alkohola pa rezultati kažejo, da slaba petina moških in desetina žensk pije tvegano in z večjo verjetnostjo lahko trdimo, da so to osebe, ki bodo zaradi pitja alkohola imele težave s svojim zdravjem. Ugotovili so, da starejši udeleženci raziskave pijejo manj in manj pogosto, na kar delno lahko vpliva tudi poslabšano zdravstveno stanje, razvoj tolerance in druge dejavnike.

Glede pozitivnih odgovorov na vprašalnik CAGE[1], ko že en odgovor DA nakazuje prisotnost težav s pitjem alkohola, več odgovorov DA (2–4) pa kaže na resnejše težave s pitjem in obvladovanjem pitja alkohola pri posamezniku. Dobra tretjina vseh vprašanih je vsaj enkrat odgovorila z DA. Pri 6 % pa so prisotne že resne ali hude težave s pitjem alkohola in bi že potrebovali pomoč. Najbolj ogrožena starostna skupina je med 30 in 44 let. Če pa na odgovore vprašalnika CAGE pogledamo z vidika razlik med spoloma, se potrjuje, da imajo moški več težav. Kar 30 % jih poroča o težavah, saj so odgovorili z DA na več kot 2 vprašanji. Takšnih žensk je bilo v vzorcu 7 %.

VIR:

Boben, D., Čebašek – Travnik, Z., in Sorko, N. (2012). Kako odrasle motivirati za zdrav življenjski slog? Rezultati raziskave o odnosu odraslih do alkohola. Ljubljana: Društvo – Žarek upanja.


[1] C (Cut down) – razmišljanje o zmanjšanju pitja alkohola, A (Annoyed) – biti nejevoljen ob omenjanju pitja alkohola, G (guilt) – imeti občutek krivde zaradi pitja alkohola, E (Eye opener) – potrebovati jutranjo dozo.