Obrazec za včlanitev v DPS

Znesek plačila: 60 EUR (članarina) + 10 EUR (pristopnina) = 70 EUR

*znesek plačila vključuje pristopnino v višini 10 EUR, ki jo morajo poravnati novi člani oz. tisti, ki v preteklem letu niso bili člani DPS

Izbrani način plačila: nakazilo na TRR

POMEMBNO: V kolikor dokazila o plačilu članarine za tekoče leto ne boste priložili spodnjemu obrazcu, nam ga morate v roku nekaj dni naknadno poslati na naslov psy@guest.arnes.si Prejeto dokazilo o plačilu članarine je namreč pogoj za uspešno včlanitev v DPS.


OPOMBA: Potrdilo o plačani članarini lahko priložite k temu obrazcu ali pa nam ga v roku nekaj dni naknadno pošljete na naslov psy@guest.arnes.si

Strinjam se s pogoji članstva v DPS.

Za plačilo članarine prek plačilnega naloga potrebujete naslednje podatke:

Prejemnik: Društvo psihologov Slovenije
Ulica: Trg prekomorskih brigad 1
Kraj: 1000 Ljubljana
Številka računa: IBAN SI56 6100 0001 5938 417
SWIFT: HDELSI22
Namen plačila: članarina 2020 – Ime Priimek
Za referenčno številko lahko vpišete 00 2020.