Psihosocialna pomoč ob begunski krizi

Društvo psihologov Slovenije s svojimi člani že od začetka begunskega vala aktivno sodeluje pri vzpostavljanju psihosocialne pomoči beguncem za zagotavljanje njihovega duševnega zdravja in podporo službam, ki sodelujejo pri pomoči.

V začetku septembra 2015 je društvo pozvalo psihologe in ostale strokovnjake iz sorodnih področij, da se pridružijo pri nudenju psihosocialne pomoči beguncem.

V kratkem času se je odzvalo veliko število strokovnjakov in študentov. Pripravljenost za prostovoljno pomoč lahko še vedno izkažete z vpisom vaših podatkov v obrazec Pripravljenost za prostovoljno psihosocialno pomoč beguncem (vpis na seznam je obvezen za vse, ki želijo preko DPS na teren): http://goo.gl/forms/HciSGqjWGM

Društvo psihologov Slovenije je v sredo 30.9.2015 med 16. in 19. uro v sodelovanju s kolegi, ki v okviru civilne zaščite nudijo psihološko (in psihosocialno) pomoč, na Filozofski fakulteti v Ljubljani pripravilokratko izobraževanje z naslovom Psihosocialna pomoč beguncem.

Psihosocialna pomoč ob begunski krizi

Udeleženci so se seznanili z osnovami prve psihološke pomoči žrtvam, s terenskim delom ob nesrečah, s pomočjo strokovnim službam in azilantsko politiko.  Posnetek srečanja je na voljo tukaj.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Rm18-Mz55cU”]


 

Delo na področju psihosocialne pomoči ob begunski krizi se sooblikuje v sodelovanju z organizacijami, ki nudijo neposredno pomoč.

Spletna stran se sproti posodablja, ko so informacije potrjene. Prosimo za razumevanje in potrpljenje.

* * *

Termini in lokacije, kjer se potrebuje pomoč prostovoljcev za psihosocialno podporo beguncem

Slovenska filantropija pomaga pri vzpostavljanju logistične in organizacijske podpore (z dostopom do beguncev, aktivacijo prevajalcev, itd.) pri nudenju psihosocialne pomoči, vendar morate za vključitev biti vpisani v zgornji seznam.  Pomagali boste pri podpori beguncev, ki doživljajo hujše znake stiske, tesnobe, čakajo na izgubljene člane družine, pa tudi pri podpori otrok in mladostnikov.

Potrebe po vključitvi psihologov – prostovoljcev so trenutno na spodnjih lokacijah za nudenje podpore beguncem:

 

Šentilj

Iščemo dva prostovoljca v dopoldanski (med 8:00 in 15:00) in popoldanski izmeni (med 15:00 in 23:00) ter enega prostovoljca ponoči med 23:00 in 7:00 zjutraj.
 
Termini še niso zasedeni, prosimo obrnite se na kontaktne osebe.

Kontakt:  slovenska.filantropija@gmail.com

Vse prijave in razpored prostovoljcev spremlja direktno Slovenska filantropija. Ob prijavi obvezno napišite, da prihajate s strani DSP, drugače vas ne bodo prioritetno obravnavali.

 

Dobova

Iščemo dva prostovoljca na izmeno, in sicer med 7:00 – 15:00, 15:00 – 23:00 in 23:00 – 7:00 uro.
Termini še niso zasedeni, prosimo obrnite se na kontaktne osebe.
Kontakt:  slovenska.filantropija@gmail.com
Vse prijave in razpored prostovoljcev spremlja direktno Slovenska filantropija. Ob prijavi obvezno napišite, da prihajate s strani DSP, drugače vas ne bodo prioritetno obravnavali.

 

Gornja Radgona

Termini: ŠE NISO NA VOLJO (dodali jih bomo takoj, ko bo logistična podpora na terenu zagotovljena).
 
Kontakt: slovenska.filantropija@gmail.com
Vse prijave in razpored prostovoljcev spremlja direktno Slovenska filantropija. Ob prijavi obvezno napišite, da prihajate s strani DSP, drugače vas ne bodo prioritetno obravnavali.
 
 
* * *
Termini in lokacije, kjer se potrebuje izvajalce razbremenitvenih pogovorov in supervizij
V kratkem načrtujemo več podpornih aktivnosti za razbremenjevanje prostovoljcev in drugih služb, ki pomagajo pri vsakodnevnem delovanju sprejemnih centrov. Pomagali boste pri psihološki podpori teh služb.
 
 
* * *
Za lažji pregled nad izvedenimi intervencijami v okviru psihosocialne pomoči, vas prosimo, da po vsakem vpoklicu na kratko opišete svoje delo. To nam bo služilo kot vpogled v različne kraje in oblike dela in pomagalo pri načrtovanju izobraževanj in supervizij. Podatke vpišite v obrazec Beleženje psihosocialnih intervencij v okviru begunske krizehttps://goo.gl/hm8Zwm
 
 

Dodatno čtivo oz. viri za pomoč pri psihosocialni oskrbi:


Hkrati vas obveščamo o pobudi Ministrstva za javno upravo o sodelovanju javnih uslužbencev pri reševanju migrantske problematike.

Seznanjamo vas z vabilom k sodelovanju javnih uslužbencev pri reševanju migrantske problematike ter vam, v kolikor se boste vabilu odzvali, podajamo dodatna pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pravice do plačane odsotnosti z dela.
 
Javni uslužbenci, ki se bodo odzvali vabilu, naj v Službo za kadrovske zadeve, na mail alenka.hudina@gov.si, sporočijo:
– ali bodo sodelovali z vključitvijo v enote civilne zaščite in reševanja (v tem primeru bo seznam udeležencev na Upravo RS za zaščito in reševanje posredovalo ministrstvo) ali pa bodo sodelovali z vključitvijo v katero od humanitarnih oziroma prostovoljskih organizacij (v tem primeru humanitarno oz. prostovoljsko organizacijo obvesti javni uslužbenec sam) ter
– kdaj bodo odsotni (v skladu s prvo alinejo 41. člena ZDDO tovrstne odsotnosti lahko trajajo največ 7 dni v koledarskem letu).
 
Sporočilu je treba priložiti tudi odobritev nadrejenega.
 
Javnim uslužbencem, ki se bodo odzvali vabilu, bodo izdani sklepi o odobritvi odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače. V roku 8 dni po koriščenju plačane odsotnosti z dela bodo javni uslužbenci morali Službi za kadrovske zadeve predložiti potrdilo o sodelovanju, ki ga izda organizacija, v okviru katere se bodo vključili v delo.
 
Anže Kromar

 

Koordinatorica psihosocialne pomoči v okviru Društva psihologov Slovenije: doc. dr. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih.