20
Nov

Izvoljeno novo vodstvo DPS za mandat 2022–2026

Konec septembra je bilo na občnem zboru za mandat 2022–2026 izvoljeno novo vodstvo DPS: za predsednico Anja Podlesek, za generalno sekretarko Tanja Kajtna, za podpredsednico za organizacijske zadeve Petra Mikolič. Maja Gaspari ostaja podpredsednica za finančne zadeve do zaključka mandata v 2024.