30
Apr

Odziv na prošnjo študentske iniciative Psihosocialna podpora ob koronavirusu po podpori s strani Društva psihologov Slovenije

Strokovni svet Društva psihologov Slovenije je na srečanju dne, 9. 4. 2020 obravnaval delo študentske iniciative »Psihosocialna podpora ob koronavirusu«, ki se je oblikovala kot odziv na soočanje z epidemiološko problematiko v Sloveniji.  Strokovni svet se je seznanil z vsebinami in postopki dela študentske iniciative »Psihosocialna podpora ob koronavirusu, ki obsegajo aktivnosti informiranja, edukacije in izvajanja psihološke podpore širšemu prebivalstvu Slovenije. Podrobneje je bila obravnavana tudi aktivnost izvajanja telefonske podpore.

Strokovni svet ugotavlja, da je delo vključenih študentov psihologije ustrezno vodeno in organizirano po vzoru mentorskega procesa dela, z ustrezno usposobljenimi in izkušenimi strokovnjaki na področju dela. Postopki dela so oblikovani tako, da omogočajo ustrezno selektivnost vsebin in podporno mentorsko okolje dela. Zagotovljeno je redno izvajanje edukativnih in supervizijskih aktivnostih.

Na osnovi navedenih ugotovitev Strokovni svet podpira delovanje študentske iniciative »Psihosocialna podpora ob koronavirusu« pri njihovih dosedanjih in nadaljnjih aktivnostih informiranja, edukacije in izvajanja psihološke podpore.

Menimo, da člani iniciative s svojim delom doprinašajo k dostopnosti in aktualnosti psihološke podpore in vsebin v širši javnosti.

Za strokovni svet pri DPS
Julija Pelc

Predsednik DPS
Marko Vrtovec