21
Mar

Spremenljiv delovni čas je obremenilni dejavnik za posameznikovo zdravje

Na delovnem mestu velika večina zaposlenih prebivalcev Slovenije dnevno preživi osem ali več ur.  Kot je kakovostno in izpolnjujoče delovno mesto pomembno za naše splošno dobro počutje in duševno zdravje, tako lahko neustrezne delovne razmere povzročajo številne zdravstvene nevšečnosti. Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2007, ki jih je mogoče najti na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja, 32,6 % moških in prav tolikšen odstotek žensk ocenjuje, da so pri delu pogosto izpostavljeni obremenitvam zaradi časovnih stisk in preobremenjenosti z delom.

Kljub temu, da bi mnogi znali povedati, da je v trenutni situaciji dobro, če sploh imaš zaposlitev, pa raziskave iz tujine kažejo, da lahko vztrajanje na delovnem mestu samo zaradi plačila, negativno vpliva na posameznikov zdravje. Dve študiji, ki sta bili pred kratkim izvedeni v Ameriki, se osredotočata predvsem na vpliv dvoizmenskega dela ter dela v neobičajnih urah na zdravje posameznikov. Rezultati so pokazali, da naj bi dvoizmensko delo, imelo negativni vpliv zlasti na ženske, in sicer naj bi predstavljalo pomembno višji riziko za nastanek diabetesa tipa 2, ugotovili pa so tudi  dejavnike povišanega tveganja za nastanek raka na prsih.

Po podatkih raziskave, ki se je osredotočala predvsem na medicinske delavce,  naj bi tako ženske, ki so več kot 20 let opravljale večizmensko delo v Ameriki, imele kar 60 % več možnosti za nastanek diabetesa tipa 2, v primerjavi z ženskami, ki nikoli niso opravljale izmenskega dela. Rizični dejavnik, ki se pojavlja v povezavi z nastankom obeh bolezni, pa je tudi debelost.

Raziskave, opravljene v Sloveniji, se zaenkrat osredotočajo predvsem na vpliv stresa na delovnem mestu. Zadnja znana raziskava o pričakovani življenjski dobi zdravstvenih delavcev, natančneje zdravnic, pa sega v davno leto 1999. Ta sicer kaže, da v primerjavi s povprečno življenjsko dobo žensk, ki znaša 79 let, zdravnice živijo kar 14 let manj.

Viri:

Pan A., Schernhammer E.S., Sun Q., Hu F.B. (2011). Rotating Night Shift Work and Risk of Type 2 Diabetes: Two Prospective Cohort Studies in Women. PLoS Med 8(12): e1001141. doi:10.1371/journal.pmed.1001141

IVZ. »Poklicne bolezni«. Zadnji dostop 23. december 2011. http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=186&pi=5&_5_Filename=3360.pdf&_5_MediaId=3360&_5_AutoResize=false&pl=186-5.3.

http://www.latimes.com/news/science/