21
Mar

Preventivna akcija “Z roko v roki za življenje”

Skupina petih študentk psihologije Filozofske fakultete Maribor je s pomočjo Policijske uprave Maribor prišla neposredno v stik s kršitelji v prometu ter si tako pridobila podatke iz terenskega dela. Projekt je bil izveden kot preventivna akcija »Z roko v roki za življenje«. Sodelovalo je 19 kršiteljev, ki so prekoračili dovoljeno hitrost ali so med vožnjo opravljali telefonske pogovore. Namen projekta ni bil le priti v stik s kršitelji, temveč tudi aktivno sodelovati s policisti. Intervencija je bila sestavljena iz najprej izvedene policijske intervencije, policijske napovedi preventivne akcije ter naše psihološke intervencije. Slednja je vsebovala v naprej pripravljen strukturiran intervju, kateri se je izvajal v timu dveh študentk ter letak, ki je služil kot uvod v psihološko intervencijo. Cilj vprašalnika je bil razvijanje odgovornosti pri kršiteljih, ozaveščanje posledic prometnih prekrškov in iskanje rešitev za njihovo strpnejše in varnejše vedenje v prometu. V času sodelovanja s policisti smo spontano prišle do pomembnih informacij o problematiki dela policista.

Projekt je doprinesel k razvoju smernic za delo psihologa na terenu. Kot najpomembnejše se je izkazalo vzpostavljanje strokovnega odnosa, varnosti, zaupanja informacij ter težnja k redukciji napetosti ozračja. Kot učinkovito se je izkazalo timsko sodelovanje dveh psihologov, kjer je eden opravljal funkcijo zapisovalca in opazovalca ter drug funkcijo spraševalca. Pogoj, za razvijanje odgovornosti in iskanje rešitev, je tudi fleksibilno podajanje psihološke intervencije v celoti. Hkrati je projekt pokazal, da je psihološka intervencija dodana vrednost k običajni policijski. Nazadnje pa se je izkazalo, da je potreba po sodelovanju psihologa neposredno s policisti in kršitelji nujno potrebna v vlogi posvetovalca. Policisti se soočajo z izrednimi kriznimi situacijami in potrebami po psihološkem kadru. Delo psihologa bi se tako moralo posvečati predvsem opremljanju in opolnomočenju policistov in ne le delu neposredno s kršitelji.

Andreja Golob, Romana Kovač, Martina Klobasa, Nuša Tojnko in Tjaša Omerzu