Za medije

Novinarsko srečanje na Dnevih psihologov

Spoštovani,

Na Dnevih psihologov, v petek, 12. junija, bomo na novinarskem srečanju spregovorili o nujnosti sprejema Zakona o psihološki dejavnosti, naraščajoči pojavnosti duševnih težav, delovanju Društva psihologov Slovenije in projektu Super psiholog. Tematiko bosta predstavili dr. Vlasta Zabukovec, predsednica Društva psihologov Slovenije, in dr. Anja Podlesek, vodja projekta Super psiholog.

- Spodaj najdete gradivo, ki ga predstavniki medijev prejmejo na novinarskem srečanju, v elektronski obliki:

Sporočilo za medije
Več informacij o Zakonu o psihološki dejavnosti
DPS se predstavi
Projekt Super psiholog

- ZVOČNI IZJAVI ZA PROSTO UPORABO V MEDIJIH (klik na povezavo in nato lahko izjavo poslušate in snamete na računalnik v .wav obliki):
 
Predsednica Društva psihologov Slovenije, Vlasta Zabukovec o pomenu Dneva psihologov in tokratni tematiki:
 
 
 
Predsednica Društva psihologov Slovenije, Vlasta Zabukovec o pomembnosti sprejetja Zakona o psihološki dejavnosti:
 


- Fotografija


Za več informacij pišite na ursa.mars@gmail.com ali pokličite na 040 880 829.

Več ...

Sprememba vedenja je učinkovit in poceni ukrep za ohranjanje zdravja

7. APRIL 2014, MARIBOR   Ob Svetovnem dnevu zdravja, ki poteka 7. aprila, se Društvo psihologov Slovenije (DPS) pridružuje pobudi Evropske zveze združenj psihologov (EFPA), ki spodbuja k večji vključitvi znanja psihologov v preventivo v zdravstvu. Ozaveščenost vsakega posameznika o tem, kako lahko s svojim vedenjem prispeva k krepitvi lastnega zdravja in zdravja drugega je lahko namreč cenovno učinkovit ukrep na področju javnega zdravja. V sodelovanju z Nacionalno mrežo NVO 25x25 zato pripravljamo brezplačni dogodek na temo Čuječnost in izgorelost.

IZJAVA

Več ...

Komentar k dopolnitvam Diagnostičnih kategorij v DSM – 5

Nekaj psihologov je pozvalo Strokovni svet DPS, da se odzove na članek »Žalovanje in otroški izpadi jeze po novem duševna motnja«, ki je bil objavljen na MMC 19. maja, 2013.

Po pregledu novih diagnostičnih kategorij in dopolnitev starih diagnoz v zadnji verziji ameriške klasifikacije duševnih motenj smo ugotovili, da gre v članku za poenostavljeno in napačno razlago strokovnih opredelitev nekaterih kliničnih slik pri odraslih in otrocih.

Izjava

Več ...

Izjava v zvezi s predlaganimi spremembami v sistemu vzgoje in izobraževanja na področju šolske svetovalne službe

Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju (VIZ) pri Društvu psihologov Slovenije (DPS) izraža nestrinjanje v zvezi s predlaganimi spremembami slovenske vlade na področju javnega sistema vzgoje in izobraževanja, zlasti v delu, ki predvideva spremembe delovnih pogojev šolske svetovalne službe (ŠSS). Spremembe namreč posegajo v strokovno delo psihologov.

Več ...

Pojasnila k stališču Društva psihologov Slovenije do dela novega predloga Družinskega zakonika, ki se nanaša na možnost posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev

V Društvu psihologov Slovenije (DPS) podajamo nekatera metodološka in vsebinska pojasnila, glede oblikovanja stališča našega Društva, do dela predloga družinskega zakonika, ki se nanaša na posvojitev otrok s strani istospolnega partnerja starša otroka.

Dopolnilo

Več ...

Ali znamo prepoznati in spodbujati nadarjenost v procesu vzgoje in izobraževanja?

V petek, 27.1.2012 je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal enodnevni strokovni posvet na temo »Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih«, ki sta ga organizirali Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju pri Društvu psihologov Slovenije in Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete UL. Namen posveta je bil osvetliti vlogo in prispevek psihologov in psihologije na področju vzgoje in izobraževanja nadarjenih ter premisliti nekatere rešitve v skladu s konceptualnimi smernicami o vzgojno-izobraževalnem delu z nadarjenimi iz Bele knjige.

Več ...

Psihologija lahko prispeva k oblikovanju boljše evropske politike

Bruselj, 9.11.2011 – Evropska društva in združenja psihologov, zbrana pod okriljem Evropske federacije združenj psihologov, med njimi tudi Društvo psihologov Slovenije, so se v sredo, pod geslom »Poznana posameznim, dobra za mnoge«, zbrala v evropskem parlamentu, na prvi konferenci o sodelovanju in prispevku psihologije k ustvarjanju boljše evropske politike. Na konferenci so predstavili dejstva, zakaj in kako bi psihologi iz različnih področij morali intenzivneje sodelovati pri oblikovanju boljše skupne EU politike.


Več ...

Psihološko in sociološko strokovno društvo ter predstavniki področja socialnega dela o pogledu stroke na spremembe, predlagane v novem Družinskem zakoniku

Ljubljana, 3.10.2011 – Društvo psihologov Slovenije, Slovensko sociološko društvo ter Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije so na današnji skupni novinarski konferenci predstavili poglede strokovnih društev na spremembe, ki jih prinaša nov Družinski zakonik. Psihologi so opozorili, da dosedanje razvojne študije govorijo v prid zakoniku, sociologi so poudarili, da družinski zakonik samo formalizira spremembe, ki se že dogajajo v družbi, v društvo socialnih delavki in delavcev pa so izpostavili pomen kakovostnega družinskega okolja, ki ga lahko zagotavljajo različni starši in skrbniki. Iz teh razlogov so strokovna društva izrazila skupno podporo predlaganemu Družinskemu zakoniku.

Več ...

Prizadevanja za aktivno vlogo psihologije v družbi tudi na evropski ravni

Predstavniki Slovenskega Društva psihologov Slovenije so se v času od 4. do 8. julija v Istanbulu udeležili 12. evropskega kongresa psihologije, ki se je nadaljeval z generalno skupščino Evropske federacije psiholoških združenj. Pomemben del skupščine je predstavljala razprava o dokumentu o prihodnosti EFPA (European Federation of Psychologists' Associations). Srečanje je pokazalo, da tudi na evropski ravni, tako kot v Društvu psihologov Slovenije, obstaja želja po usmeritvi k bolj aktivni vlogi psihologov v družbi.Več ...

Rehabilitacijski programi, predvideni v novem prometnem zakoniku so priložnost za razvoj profila prometnega psihologa

S 1. julijem 2011 v uporabo stopa nova prometna zakonodaja, ki med drugim, kot dopolnilo kaznovalni politiki, predvideva izvedbo rehabilitacijskih programov. Oseba, ki bo v cestnem prometu kaznovana zaradi prekomernega uživanja alkohola ali prepovedanih drog, s tem ukrepom dobiva pomembno možnost, da svoje vedenje v prihodnje s pomočjo strokovnjakov spremeni. Za kršitelje prometne zakonodaje bo namreč zagotovljenih več različnih rehabilitacijskih programov, izvajali pa jih bodo pooblaščeni izvajalci, med katerimi imajo pomembno vlogo psihologi, ki s tem stopajo naproti oblikovanju novega profila strokovnjaka – prometni psiholog.


Več ...

1/2