Pravna zaščita psihologov

Spoštovani člani DPS,

ob izvajanju evalvacije dela DPS smo med drugim prepoznali potrebo po zavarovanju psihologov na delovnem mestu. Na tem mestu poskušamo vzpostaviti možnost sklenitve zavarovanja za vaše strokovno delo, zato vam podajamo prve informacije o možnostih zavarovanja. Zavarovanje bomo sklenili pri komercialni zavarovalnici, ki taka zavarovanja izvaja za podobna društva. Ob tem je potrebno poudariti, da obstaja dvoje zavarovanj:

  • zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti, 
  • zavarovanje poklicnih odgovornosti.

Podrobnejši opisi so spodaj. Prvo je predvsem namenjeno temu, da ste zavarovani v primeru nezgode, ki se npr. zgodi v vaših prostorih. To zavarovanje je enotno za vse poklice. Nasprotno se drugo, zavarovanje poklicnih odgovornosti, nanaša na specifično delo psihologa. Zavarovalnica zavaruje poklicne odgovornosti samo ob hkratnem zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti. To pomeni, da eno brez drugega ne gre.

Okvirne najnižje cene za vsako od teh zavarovanj so trenutno za posameznika:

  • zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti - ca. 60  evrov
  • zavarovanje poklicnih odgovornosti - ca. 200 evrov

V DPS si prizadevamo, da bi omogočili skupinski popust za to zavarovanje. Zato nas na tem mestu zanima, ali ste za to zavarovanje zainteresirani in vas v primeru, da ste, prosimo, da oddate svoje podatke. Lista zainteresiranih bo služila za pogajanja z zavarovalnico za čim bolj uspešno znižanje kolektivne zavarovalne premije. Zato je pomembno, da izkaže interes čim več psihologov, hkrati pa vas to ne obvezuje, da boste zavarovanje res sklenili. 

Opozorili bi vas, da trenutno zavarovanje poklicne odgovornosti za psihologe še sploh ne obstaja in torej individualne pogodbe trenutno niso možne oz. so premije še bistveno višje, kot kažejo ti preliminarni izračuni. Kolektivni popusti bodo možni samo za člane DPS. Za vaš izkazan interes za zavarovanje ni nujno, da ste že člani.

Prosimo vas za čim večji odziv v primeru, da ste zainteresirani za sklenitev zavarovanja za vaše delo. Svoj interes oddate na tej povezavi: http://fluidsurveys.si/s/dps-zavarovanje/