Kaj so psihološki testi?

Psihološki testi so standardizirani postopki za merjenje psihičnih lastnosti, doživljanj in vedenj. Najpomembnejše značilnosti testov in testiranja so naslednje:

  • Testi temeljijo na zajemanju skrbno izbranih vzorcev vedenj, kar omogoča primerjanje posameznika z drugimi.
  • Uporabljajo se na številnih področjih, med drugim v zaposlitveniizobraževalni in klinični praksi.
  • Namenjeni so spoznavanju tako normalnih, kot tudi nenormalnih pojavov.
  • Pri razvijanju testov je treba zagotoviti njihovo veljavnost in zanesljivost, torej, da testi res merijo tisto, čemur so namenjeni in da to merijo z dovolj visoko stopnjo točnosti. Če so namenjeni ocenjevanju, morajo imeti ustrezno napovedno moč. Sestavljalci testov vse te lastnosti zagotovijo z uporabo zahtevnih tehničnih postopkov in statističnih metod.
  • Večina psiholoških testov je oblikovanih tako, da jih je treba izvesti na točno določen, standarden način. S tem zagotovimo, da vsak testiranec dobi enake informacije in enake možnosti, kar prispeva k poštenosti in pravičnosti testa.
  • Rezultati testov omogočajo razvrščanje posameznikov glede na sposobnosti, primerjanje psihičnih lastnosti, doživljanj in vedenj posameznika z lastnostmi, doživljanji in vedenji drugih ljudi ali razvrščanje ljudi po tipih ali kategorijah.

 

Psihološki testi merijo lastnosti, ki so mnogo manj otipljive kot lastnosti, ki jih merimo fizikalno, npr. dolžina, višina, teža ali hitrost. Tudi kadar je lahko sam pojav, kot na primer težave pri branju ali vedenjska motnja, jasen in opazen, pa je težko ugotoviti obseg in vzroke pojava. Tako psihološki testi, v nasprotju z otipljivimi rezultati fizikalnih meritev, pogosto merijo skrite ali speče, latentne lastnosti, torej takšne, ki jih samo s čutili težko ali sploh ne moremo zaznati. Tako so v nekaterih primerih lahko testi edino zanesljivo in učinkovito sredstvo za ocenjevanje kakšne lastnosti, v drugih primerih pa so zaradi svojih dobrih merskih lastnosti bolj učinkovita metoda, kot druge, na primer kot intervju ali opazovanje.