Novice

Vabilo na Občni zbor DPS

Spoštovane kolegice in kolegi.
 

Vabimo vas na občni zbor Društva psihologov Slovenije,

ki bo v četrtek, 13. aprila 2017 ob 17. uri v IBM Innovation Centru v Kristalni palači (3. nadstropje) v BTC, Ameriška ulica 8, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Pregled sklepov zapisnika zadnjega Občnega zbora

2. Razprava in potrjevanje poročila o delu DPS za leto 2016 in poročil sekcij in komisij DPS

3. Razprava in potrjevanje načrta dela DPS za leto 2017 

4. Razprava in potrjevanje finančnega poročila DPS za leto 2016 

5. Razprava in potrjevanje finančnega načrta za leto 2017 

6. Kandidatura in potrjevanje članov za organe DPS: generalni sekretar DPS, Komisija za psihodiagnostična sredstva, Komisija za priznanja, Častno razsodišče

7. Pospeševanje članstva v DPS

8. Zakon o psihološki dejavnosti - stanje zadev, ekipa zagovornikov, ekipe za pripravo pravilnikov

9. Kompetenčni modeli: "Na podlagi 6. sklepa zadnje seje Strokovnega sveta se vse sekcije naproša, da v naslednjem 3-mesečnem obdobju pripravijo seznam jasno opredeljenih kompetenc psihologov za posamezna delovna področja, ter predlog dejavnosti, ki so po njihovem mnenju temeljna za strokovno napredovanje na teh področjih (izobraževanja, srečanja, publikacije, druga izvedena dela), ter jih posredujejo SS DPS. Oba sklopa dokumentov bosta služila kot osnova SS DPS za pripravo sistema licenciranja (obnavljanja veljavnosti licenc) po ZPD. Sekcijam se predlaga, da se pri pripravi nabora kompetenc naslonijo na že izdelane sezname kompetenc kolegic in kolegov znotraj EuroPsyja, ki imajo te sezname že pripravljene.”

10. Dnevi psihologov 2017 (tema: predstavitev zakona; datum: 8. 6.) - kandidature in potrjevanje Programsko-organizacijskega odbora

11. 8. Kongres psihologov Slovenije 2018

12. Razno: informacija o uvedbi supervizirane prakse, mesečna srečanja v sezoni 2017/2018, zakon o psihoterapiji, razmislek o projektu "teden psihologije” 

Dokumentacija za občni zbor (se bo še dopolnjevala) je na voljo na:

https://www.dropbox.com/sh/xgxcmrqggt3ppkj/AAAYt8uSfjQuUyU0ANLhSVMWa?dl=0

Z lepimi pozdravi,
Marko Vrtovec,
predsednik Društva psihologov Slovenije

Pojdi nazaj