Novice

[OBVESTILO in VABILO] Javni poziv za sodno izvedenstvo na področju psihologija družine

Javni poziv za sodno izvedenstvo na področju PSIHOLOGIJA DRUŽINE – obvestilo in vabilo

Spoštovani!

V Uradnem listu RS št. 27, z dne 2.6.2017, je bil v razglasnem delu objavljen javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev.

Poziv vključuje dve novi izvedenski področji, in sicer »SOCIALNO DELO« in »PSIHOLOGIJA DRUŽINE« (Psihologija družine je novo podpodročje sedanjega že obstoječega področja PSIHOLOGIJA).

Nova področja predstavljajo pomembno strokovno priložnost za vse psihologe, ki želijo s svojim znanjem in kompetencami v vlogi izvedenca sodelovati z družinskim sodiščem (npr. pri zaupanju otrok v vzgojo in varstvo ter pri drugih dilemah).  

Ministrstvo za pravosodje je k sodelovanju povabilo tako Društvo psihologov Slovenije (DPS) kot  Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije. Na aprilskem Občnem zboru je DSP ustanovilo Komisijo za izvedenstvo na področju psihologije družine. Komisija je pomembna zato, ker bo predstavljala partnerja Ministrstvu za pravosodje pri razvoju izvedenstva in oblikovanju kriterijev za izbor novih izvedencev na tem področju. Komisija bo pripravila tudi smernice na dodatno izobraževanje in zagotavljala nadaljnje standarde kakovosti.

V javnem pozivu so objavljeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za sodnega izvedenca. Obrazec vloge je objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje. Vloge kandidatov sprejema Ministrstvo za pravosodje 30 dni po objavi javnega poziva. Povezava:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017002700019/javni-poziv-k-predlozitvi-vlog-za-imenovanje-st--705-1162017-ob-239017

IO DPS je na seji dne 6. 6. potrdil vse vabljene člane, SS DPS pa je  dne 8.6. izbral in potrdil končno sestavo komisije. Komisija bo tako lahko hitro začela  s svojim  delom. Člani Komisije za izvedenstvo na področju psihologije družine so:

 • redna prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek – FF, oddelek za psihologijo
 • izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za socialno delo Ljubljana
 • izr. prof. dr. Matija Svetina – FF, oddelek za psihologijo
 • izr. prof. dr. Robert Masten – FF, oddelek za psihologijo
 • izr. prof. dr. Igor Areh, Fakulteta za varnostne vede Maribor
 • dr. Tanja Šraj, OŠ Dol pri Ljubljani in društvo Metulj, FF, Oddelek za psihologijo
 • Andreja Rihter – DPS, Sekcija psihologov v socialnem varstvu
 • mag. Metoda Maj – DPS, Sekcija psihologov v socialnem varstvu
 • Brigita Žugman – DPS, Sekcija psihologov v socialnem varstvu
 • Julija Pelc – Strokovni svet DPS, predsednica
 • Marjeta Dečman - psihologinja, VIZ Smlednik
 • Irena Toš Koren - DPS, Sekcija psihologov v socialnem varstvu
 • mag. Mateja Štirn - ISA inštitut
 • Sonja Kolenko – DPS, Sekcija psihologov v socialnem varstvu
 
 

Vse zainteresirane psihologe, ki bi svoje znanje in kompetence radi izkazali na področju  psihološkega izvedenstva na novem področju PSIHOLOGIJA DRUŽINE, vabimo in spodbujamo k prijavi na zgoraj navedeni poziv.


Metoda Maj, v. d. predsednice Komisije za izvedenstvo na področju psihologije družine
Andreja Rihter, predsednica Sekcije psihologov v socialnem varstvu
Marko Vrtovec, predsednik DPS

Pojdi nazaj