Komisija za priznanja

Komisija za priznanja in nagrade pri DPS spremlja dejavnost članov Društva in pripravlja predloge priznanj/nagrad za najbolj zaslužne, ki so prispevali k razvoju psihološke znanosti in stroke, k uveljavljanju psihologije v družbi ali so bili aktivni v delu Društva. Glede na to, da je od zadnje podelitve priznanj in nagrad preteklo že veliko časa, komisija pripravlja predlog novega pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad, z natančneje določenimi merili za posamezne vrste priznanj.

Predsednik Komisije za priznanja: Marko Polič.

Pravilnik o priznanjih Društva psihologov Slovenije