Komisija za etična vprašanja

Etična komisija skrbi za etični kodeks psihologov, sledi novostim na področju etike in jih prenaša v naše okolje, izobražuje in nudi podporo posameznikom v zvezi z etičnimi vprašanji, ki se nanašajo na delo psihologa ter daje mnenja v posameznih primerih, ki se nanašajo na etičnost ravnanja psihologov v praksi.

Trenutno komisija pripravlja tudi dopolnitve k obstoječemu etičnemu kodeksu Društva psihologov Slovenije. O kršitvah kodeksa ali o drugih etičnih vprašanjih se lahko na komisijo obrnete preko tega obrazca.

Komisija ima predstavnika v Odboru za etiko, ki deluje v okviru EFPA (Board of Ethics). Dokumenti o delu odbora in etičnih standardih, ki veljajo za psihologe v Evropi, so na voljo na tej povezavi.