Dogodek

Mesečno srečanje DPS: Prenovljen kodeks poklicne etike psihologov

Vabilo na marčevsko Mesečno srečanje Društva psihologov Slovenije

PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA KODEKSA POKLICNE ETIKE PSIHOLOGOV

 
Drage kolegice in kolegi,

vabimo vas, da se nam pridružite na Mesečnem srečanju Društva psihologov Slovenije, ki bo v torek, 13. marca, ob 16.30 uri v IBM Innovation Centru v Kristalni palači (3. nadstropje) v BTC, Ameriška ulica 8, Ljubljana.
 
Tema tega srečanja bo predstavitev končne verzije prenovljenega KODEKSA POKLICNE ETIKE PSIHOLOGOV. Prenova KODEKSA POKLICNE ETIKE PSIHOLOGOV poteka zadnji dve leti; leta 2016 so prenovljeno besedilo oblikovale članice in člani Komisije za etična vprašanja pri DPS, v letu 2017 pa je potekala javna razprava o predlogu. Besedilo kodeksa, ki bo predstavljeno na Mesečnem srečanju, je končna verzija, o sprejemu katere bomo glasovali na Občnem zboru DPS, ki bo predvidoma 3. aprila 2018.
 
Zadnja prenova slovenskega kodeksa psihološke etike sega v leto 2002. Z družbenimi spremembami in razvojem stroke se spremminjajo načini, kako etične principe implementirati pri psihološkem delu. Nekateri pristopi so v stroki dobro uveljavljeni, medtem ko nekatere (nove) situacije sprožajo tudi veliko etičnih dilem in negotovosti pri strokovnjakih. Zato smo ocenili, da je prenova Kodeksa nujno potrebna.
 
Namen srečanja je predstavitev novosti v Kodeksu in reflektiranje novega KODEKSA POKLICNE ETIKE PSIHOLOGOV, da bo v praksi čim bolj uporabno orodje za vsakdanje delo. 
 
Prisotne kolegice in kolegi iz Komisije za etična vprašanja pri DPS bodo na srečanju tudi odgovarjali na vprašanja o etičnih dilemah, ki se vam porajajo pri vsakdanjem delu.
Vabljeni, da prispevate svoja vprašanja in skupaj s strokovnjakinjami razrešite nejasnosti.
 
Z nami bodo doc. dr. Vita Poštuvan in drugi člani Komisije za etična vprašanja pri DPS.
 
Doc. dr. Vita Poštuvan je predsednica Komisije za etična vprašanja pri DPS. Dela kot namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM in se z etiko srečuje preko preučevanja človekovih pravic v okviru duševnega zdravja. Več na: http://zivziv.si/cv/vita-postuvan/
 
Povezava do PRENOVLJENEGA KODEKSA POKLICNE ETIKE PSIHOLOGOV:
http://www.dps.si/tl_files/DOCUMENTS/Komisije/Komisija%20za%20eticna%20vprasanja/KPE_osnutek_4_2017.pdf


Prijava (obvezna): https://goo.gl/forms/IjpdN4rhDbOjKa523

Pohitite s prijavo, število mest je omejeno!

Pokrovitelj Mesečnih srečanj DPS je IBM Slovenija

Pojdi nazaj