NAC

Odbor določa kriterije in postopke pridobivanja certifikata. Obravnava vloge za podelitev certifikata ter odloča, ali prosilec izpolnjuje kriterije za podelitev certifikata. Je tudi posvetovalno telo v zvezi z usposabljanjem psihologov in priznavanjem njihove strokovne kvalificiranosti.

Predsednica Nacionalnega odbora za podeljevanje certifikata Europsy: Anja Podlesek.