Častno razsodišče

Častno razsodišče DPS ima nalogo obravnavati tisto vedenje članov, ki je v nasprotju s strokovnimi spoznanji, etičnim kodeksom in statutom DPS. Vsebinsko opredeljujeta obnašanje psihologov predvsem dva akta: kodeks poklicne etike psihologov in pravilnik o psihodiagnostičnih sredstvih. O kršitvah določil obeh omenjenih predpisov poročata ČR predvsem obe stalni komisiji DPS.